Wielkość liter
2
2

Wielkość liter

MZSW terminie 1.07.2022 r. – 29.12.2022 r. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zrealizowało zadanie.: „Zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego zarządzania zbiorami Muzeum Zamkowego w Sandomierzu”. Całkowity koszt zadania  wyniósł 491 483, 40 zł. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od organizatorów: Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Wielkość liter

logoMOSMKDNiS§6220 - 150 000 zł

Zakup obrazów „Pod słońce” Stanisława Kamockiego, „Portret kobiety” Jana Nepomucena Lewickiego, „Portret Dygnitarza Księstwa Warszawskiego” anonimowego malarza polskiego.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu otrzymało dotację celową w wysokości 150 000 zł na realizację zadania Zakup obrazów „Pod słońce” Stanisława Kamockiego, „Portret kobiety” Jana Nepomucena Lewickiego, „Portret Dygnitarza Księstwa Warszawskiego” anonimowego malarza polskiego.

Wielkość liter

logoMOSMKDNiS§6220 - 41 000 zł

Zakup pary srebrnych kandelabrów stołowych z warsztatu Roberta Gerrarda II, Londyn 1877

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu otrzymało dotację celową w wysokości 41 000 zł na realizację zadania Zakup pary srebrnych kandelabrów stołowych z warsztatu Roberta Gerrarda II, Londyn 1877.

Wielkość liter

logoMOSMKDNiS§6220 - 360 000 zł

„Zakup obrazu olejnego Piotra Michałowskiego „Jeździec na siwym koniu” - Dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2021 roku

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu otrzymało dotację celową w wysokości 360 000 zł na realizację zadania Zakup obrazu olejnego Piotra Michałowskiego „Jeździec na siwym koniu”, z kolekcji Jagnińskich z Garbacza.

Wielkość liter

logoMOSMKDNiS

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w 2021 roku obchodzi jubileusz stulecia swojej działalności. Główne obchody jubileuszu zaplanowane są jesienią 2021 roku; dnia 1 października odbędzie się uroczystość jubileuszowa z udziałem znamienitych gości – przedstawicieli Organizatorów, samorządowców, muzealników, przyjaciół Muzeum – połączona z uroczystym otwarciem wystawy jubileuszowej „1921 – 2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz Patronatami Honorowymi Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta Sandomierza i Starosty Sandomierskiego. W związku z powyższym Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wystąpiło z wnioskami o dotacje celowe na realizację zadań kluczowych w roku jubileuszu i otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 019 032 zł.

Wielkość liter

logoMOSMKiDN

Informacja o zadaniu zrealizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020  roku

Zadanie: Wyposażenie Muzeum w podstawowy sprzęt audiowizualny na rzecz dostosowania działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu do potrzeb ogólnopolskiej akcji #Kulturawsieci.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w terminie od dnia 1 października 2020 r. roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, realizowało zadanie pn.: Wyposażenie Muzeum w podstawowy sprzęt audiowizualny na rzecz dostosowania działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu do potrzeb ogólnopolskiej akcji #Kulturawsieci,  które zostało dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 23 828 zł.

Wielkość liter

logoMOSMKiDN

The Royal Castle in Sandomierz as an inspiring part of the Historical Monument

„Kráľovský zámok v Sandomierzi, inšpirujúci prvok Pamätníka histórie“

 

Program: Kultura Inspirująca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: 32700 PLN

Termin realizacji: 29.06 – 31.12.2020

 

Wielkość liter

logoMOSMKiDN Program: Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Od marca 2019 r. Dział Historyczny Muzeum Okręgowego w Sandomierzu realizuje 2-letni projekt pt. Ne'edár/ נֶעְדַּר /Nieobecni - wystawa oraz katalog judaików sandomierskich w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2019, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wielkość liter

logoMOSNarodowe Centrum Kultury

Kultura – Interwencje

Narodowe Centrum Kultury

Od II poł. sierpnia 2019 r. pracownicy Dział Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu realizują projekt pt. „Sandomierski EtnoDesign", dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019 nabór II.

Wielkość liter

logoMOSLogo nimozMKiDN

Program: Kolekcje muzealne.
Zadanie: Zakup rzeźby Król Stefan Batory

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w terminie od dnia 17 lipca 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku, realizuje zadanie  pn.:  Zakup rzeźby Król Stefan Batory, zgłoszone do programu  Kolekcje muzealnektóre zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2019 roku podjętą w ramach trybu odwoławczego, uzyskało środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 42 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 56 100,00 zł.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14349094

Obecnie na stronie 380 gości