2
2

Regulamin zwiedzania Muzeum Zamkowego w Sandomierzu w związku z epidemią COVID-19

Wielkość liter

Wejście na teren dziedzińca Muzeum Zamkowego w Sandomierzu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

I.   WEJŚCIE WYŁĄCZNIE W MASECZKACH OCHRONNYCH – ZACHOWAJ ODSTĘP MINIMUM 1, 5 OD DRUGIEJ OSOBY

II.  Dziedziniec zamkowy jest udostępniany dla odwiedzających codziennie:

w godzinach  8.00 – 21.00 (w sytuacjach szczególnych, decyzją dyrektora godziny otwarcia i zamknięcia dziedzińca mogą ulec zmianie).

III.  Postanowienia ogólne:

Na dziedzińcu Zamku zabrania się:

 1. Wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu.
 2. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników.
 3. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza lokalami gastronomicznymi.
 4. Zakłócania porządku, hałaśliwego zachowywania się, używania instrumentów, sprzętu muzycznego i urządzeń nagłaśniających bez zgody dyrektora Muzeum.
 5. Dokarmiania ptaków.
 6. Zabrania się wchodzenia na mury, zaleca się zachowanie odstępu od murów zabudowań, co najmniej 1m odległości ze względów bezpieczeństwa.

Zezwolenia dyrekcji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wymagają:

 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
 • wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego
  w celach komercyjnych;
 • organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji multimedialnych, transparentów (banerów), symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych wewnątrz obiektu oraz na jego murach wewnątrz i na zewnątrz;
 • używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).

Teren Zamku w obrębie dziedzińca, parkingu oraz skarpy wzgórza oraz oznakowane wnętrza są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

Szczegółowe informacje: www.zamek-sandomierz.pl.

W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu zobowiązani są do wykonywania poleceń Ochrony Zamku, również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu mające siedzibę w byłym Zamku Królewskim jest samorządową instytucją kultury, której celem jest ochrona, pozyskiwanie zbiorów oraz zachowanie substancji zabytkowej należącego do niego obiektu będącego elementem najwyższej rangi pomnika historii, który powinien podlegać właściwej ochronie.

Regulamin jest wydany przez Muzeum Zamkowe w Sandomierzu, jako zarządcy terenu wzgórza zamkowego i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie wzgórza zamkowego, bez względu na cel ich pobytu.

UDOSTĘPNIANIE EKSPOZYCJI MUZEALNYCH I WYSTAWIENNICZYCH W REŻIMIE SANITARNYM:

1. Udostępnianie ekspozycji muzealnych i wystawienniczych w przestrzeniach zamkniętych zwiedzającym odbywa się przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach - przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania odstępu przez zwiedzających i pracowników muzeów w przestrzeniach zamkniętych.

2. Udostępnianie ekspozycji muzealnych i wystawienniczych w przestrzeniach otwartych zwiedzającym przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego w obowiązujących przepisach (zachowania odstępu przez zwiedzających i pracowników muzeów w przestrzeniach otwartych lub przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej);

3. Zwiedzanie jest limitowane poprzez:

a) ograniczanie liczebności zwiedzających, także w wypadku zwiedzania grupowego
 limit 1 os./15m2) według następujących danych:

- pomieszczenie szatnia/kasa – 2 osoby

- wystawa „Dawna wieś sandomierska” I sala – 2 osoby

- wystawa „Dawna wieś sandomierska” II sala – 3 osoby

- wystawa "Ciemne ścieżki" – 2 osoby

- wystawa „Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu” – 4 osoby

- wystawa „Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych” – 6 osób

- wystawa „Lapidarium – 1 osoba

- wystawa „Dzieje zamku sandomierskiego” – 2 osoby

- sala wystaw czasowych (nr 24) – 2 osoby

- wystawa „Dawna kuchnia królewska” – 6 osób

- wystawa „Sandomierskie dziedzictwo” – 1 osoba

- Galeria – 12 osób

- Sala Rycerska – 10 osób

- Baszta „kurza noga” – 2 osoby

- Sala edukacyjna – 5 osób

b) ograniczanie liczebności zwiedzających, także w wypadku zwiedzania grupowego,

c) zapewnienie środków ochrony osobistej dla zwiedzających np. płyny dezynfekcyjne, (maseczki odpłatnie),

d) monitorowanie systemów rezerwacji,

e) wdrażanie programów edukacyjnych dla mniejszych grup, prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu,

f) wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego,

g) korzystanie z szatni wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego,

h) organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, targów, konferencji naukowych, itd.) wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników,

i) kontynuacja udostępniania zbiorów on-line i rozwijania oferty muzealnej w tym zakresie,

4. Maksymalna liczba zwiedzających w muzeum – 30 osób. Liczba ta podyktowana jest specyfikacją architektoniczną obiektu, wymuszonym kierunkiem zwiedzania i zachowaniem reżimu sanitarnego również w przestrzeni ciągów komunikacyjnych.

W muzeum obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i elementów wystroju (wnętrz, wystaw, mebli) oraz robienia zdjęć z pomocą lampy błyskowej.

Kontakt:

15 644 57 57               15 644 68 26               15 832 22 65

Ochrona/awizo – 501 432 529

Rezerwacja pokój gościnny – 698 637 893;  698 636 309;  15 644 57 57 wew. 21

Sekretariat – 698 637 893;  15 644 57 57 wew. 21

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14097984

Obecnie na stronie 388 gości