Polish Polish
1
1
2
2
9.jpeg
9.jpeg
4
4
6
6
7
7
8
8
Sandomierz Zamek Królewski Timelapse Gopro #1
OdtwórzPlay
Sandomierz Zamek Królewski Timelapse Gopro #1
previous arrow
next arrow

 

 

 

 Kalendarium

REGULAMIN REALIZACJI KWEREND I UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W SANDOMIERZU

Wielkość liter

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu udostępnia swoje zbiory do celów naukowych, badawczych, konserwatorskich oraz w celu ich publicznego prezentowania w muzeach, galeriach. Muzeum nie użycza zbiorów osobom prywatnym. 

I. Kwerendy

 1. Kwerendy przeprowadzane w Muzeum przez osoby z zewnątrz, instytucje i firmy są bezpłatne. Osoby prywatne, instytucje i firmy mogą odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem (www.zamek-sandomierz.pl) zlecić przeprowadzenie kwerendy pracownikom Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
 2. W szczególnych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.
 3. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy powinien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem kwerendy.
 4. Zgodę na przeprowadzenie kwerendy udziela Dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona. Wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum oficjalnego wniosku/pisma.
 5. Termin wykonania kwerendy w zbiorach Muzeum należy ustalić drogą telefoniczną lub e-mailową z kierownikiem bądź pracownikiem danego Działu Zbiorów Muzeum, po uprzednim, pisemnym uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 
 6. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy w Muzeum powinien zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • nazwa instytucji,
 • adres,
 • kontakt (nr telefonu, e-mail),
 • cel kwerendy: wystawa, publikacja, praca naukowo-badawcza, inny,
 • temat kwerendy,
 • wnioskowany termin kwerendy.
 1. Wniosek o przeprowadzenie kwerendy prosimy kierować do Dyrektora Muzeum:
Iwona Łukawska
p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12,  27-600 Sandomierz
 
II. Użyczenia
 1. Wniosek w sprawie użyczenia, eksponatów winien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania w muzeach polskich i co najmniej 12 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania w muzeach zagranicznych.
 2. Wniosek w sprawie użyczenia muzealiów z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu powinien zawierać następujące informacje:
 • pełna nazwa instytucji wraz z adresem,
 • cel wypożyczenia (wystawa, depozyt, projekt badawczy, ekspertyza, konserwacja)
 • rzeczywisty termin odbioru i zwrotu muzealiów (daty dzienne),
 • dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wystawy lub użyczenie zabytków (telefon, e-mail),
 • załącznik z wykazem muzealiów wraz z ich numerem/-ami inwentarzowym/-ymi.

W przypadku wystaw wniosek powinien zawierać dodatkowo:

 • tytuł wystaw,
 • opis merytoryczny planowanej wystawy,
 • notę dotyczącą planowanej publikacji i ewentualnego udziału w niej pracowników Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
 • miejsce eksponowania wystawy wraz z opisem warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów oraz zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą,
 • rzeczywisty termin otwarcia i zamknięcia wystawy (daty dzienne),
 • termin wypożyczenia i zwrotu zabytków (daty dzienne).

3. Zgody na użyczenie muzealiów udziela Dyrektor Muzeum, po wcześniejszych konsultacjach z kierownikami, pracownikami Działów Zbiorów Muzeum, Konserwatorem Zabytków i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów.

4. Wnioski o użyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum prosimy kierować do Dyrektora Muzeum:

Iwona Łukawska
p.o. Dyrektora Muzeum Okregowego w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz

e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań dotyczacych użyczenia muzealiów ze zbiorów Muzem, prosimy o kontakt z p.o. Głównego Inwentaryzatora Zbiorów – Panią Kingę Palińską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 15 644 57 57, 15 832 22 65 w. 49

 

III. Decyzja o użyczeniu zabytków jest uzależniona od:

 • terminu, w którym złożono wniosek,
 • planów ekspozycyjnych Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
 • kolejności zgłoszeń otrzymanych od innych Instytucji,
 • scenariusza wystawy,
 • stanu zachowania muzealiów objętych wnioskiem,
 • spełnienia wytycznych Muzeum w zakresie warunków przechowywania i ekspozycji muzealiów oraz zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą.

Informację o uzyskaniu zgody bądź odmowie na użyczenie muzealiów wnioskodawca otrzyma w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum pisma z oficjalną prośbą.

Przed wypożyczeniem muzealiów Dyrektor Muzeum i podmiot użyczający muzealia, zwani dalej „stronami” w drodze pisemnej Umowy użyczenia określają w szczególności:

 • cel przeniesienia,
 • miejsce przeniesienia,
 • okres, na jaki następuje przeniesienie,
 • wymagane warunki transportu,
 • wymagane warunki przechowywania, eksponowania
 • inne ustalenia.

Integralną częścią Umowy użyczenia jest szczegółowy wykaz muzealiów wraz z dokumentacją wizualną, opisem stanu zachowania i wyceną zabytków.

Muzea zagraniczne są zobowiązane do przesłania Raportu Bezpieczeństwa (Facility Report) przed użyczeniem muzealiów.

Użyczenie muzealiów potwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użyczonych obiektów. Odpowiedzialność ta trwa od chwili formalnego przekazania do chwili zwrotu Użyczającemu potwierdzonego podpisami osób upoważnionych. Biorący do używania poniesie koszty opakowania, transportu w obie strony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

NCK

Muzeum w sieci

PomnikHistorii

Muzealny Klub Szachowy

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy

organizatorzy

4 tripadvisor

5 Bonum Publicum

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

5 Bonum Publicum

10 patriotyzm

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(01.04.2021 r. – 30.09.2021 r.)
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00
 
Poza sezonem turystycznym
(02.01.2021 r. - 31.03.2021 r.;
01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.)
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00
 
 
 

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 40 zł
Bilet "3w1" normalny: 37 zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 27 zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.


• Zobacz pełny cennik

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:6268893

Odwiedza nas 213 gości oraz 0 użytkowników.