2
2

Dotacje celowe ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2021 roku

Wielkość liter

logoMOSMKDNiS

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w 2021 roku obchodzi jubileusz stulecia swojej działalności. Główne obchody jubileuszu zaplanowane są jesienią 2021 roku; dnia 1 października odbędzie się uroczystość jubileuszowa z udziałem znamienitych gości – przedstawicieli Organizatorów, samorządowców, muzealników, przyjaciół Muzeum – połączona z uroczystym otwarciem wystawy jubileuszowej „1921 – 2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz Patronatami Honorowymi Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta Sandomierza i Starosty Sandomierskiego. W związku z powyższym Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wystąpiło z wnioskami o dotacje celowe na realizację zadań kluczowych w roku jubileuszu i otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 019 032 zł.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejDotacje celowe na wydatki bieżące w rozdziale 92118 – Muzea ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obejmują realizację następujących zadań:

 • § 2730 – 380 000 zł – Remont muru oporowego wzgórza zamkowego – siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Mur oporowy Zamku Królewskiego w Sandomierzu powstał w I połowie XIX w., biegnie wzdłuż ulicy Zamkowej na długości 123 m, stanowi zabezpieczenie skarpy południowej i wschodniej wzgórza zamkowego przed obsuwaniem się. Według ostatniej kontroli technicznej obiektu przeprowadzonego na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (protokół nr 3/8/20) stwierdzono liczne zarysowania, odparzenia oraz zabrudzenia tynków, wymagające napraw, czyszczenia i malowania. Mur jest widoczny z głównej trasy Sandomierz–Kraków, miejskich tras turystycznych i bulwaru wiślanego. Jego zły stan stwarza bardzo niekorzystne wrażenie i rzutuje na ogólny wizerunek siedziby Muzeum – sandomierskiego zamku, dawnej rezydencji królewskiej.
 • § 2800 – 366 130 zł – Doposażenie Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu – siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Przestrzeń Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu – siedziby Muzeum pilnie potrzebuje gruntownej modernizacji i doposażenia sali w krzesła i stoły, a także w profesjonalny sprzęt konferencyjny i audiowizualny, niezbędny przy organizacji dużych wydarzeń artystycznych. Dzięki realizacji zadania poprawie ulegnie cała infrastruktura związanaStulecie odzyskania niepodległości z obsługą wydarzeń kulturalnych – na najwyższym poziomie, z myślą o publiczności i artystach.
 • § 2800 – 142 973 zł – Konserwacja obiektów na rzecz wystawy jubileuszowej „1921-2021 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu”
  Wystawę jubileuszową „1921 – 2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu” tworzyć będą najcenniejsze obiekty pozyskane w ciągu stu lat działalności muzeum (m. in. Szachy Sandomierskie, jedyną zachowaną sukmanę sandomierską, dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza, statut sandomierskiego cechu krawców wydany przez Zygmunta III Wazę oraz druk reguły św. Benedykta z 1737 r.). Wiele obiektów – w tym tych najcenniejszych – wymaga pilnej konserwacji, bez której nie mogłyby znaleźć się w przestrzeni ekspozycji, co znacząco wpłynie na jej ostateczny kształt. Nie były dotychczas prezentowane publiczności ze względu na zły stan zachowania.
 • § 2800 – 104 929 zł – Wyposażenie ekspozycyjne głównej sali wystawowej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z siedzibą w Zamku Królewskim
  Wystawa „1921-2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu”, opowiadająca o początkach i dziejach sandomierskiej instytucji kultury przedstawi najcenniejsze obiekty pozyskane w ciągu stu lat działalności muzeum (m. in. Szachy Sandomierskie, jedyną zachowaną sukmanę sandomierską, dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza, statut sandomierskiego cechu krawców wydany przez Zygmunta III Wazę oraz druk reguły św. Benedykta z 1737 r.).

   

  Prezentacja najcenniejszych muzealiów wymaga niezbędnego uzupełnienia wyposażenia ekspozycyjnego w postaci manekinów, witryn i gablot wystawienniczych oraz dostosowania przestrzeni galeryjnej do standardów wystawienniczych, koniecznego w perspektywie ekspozycji obiektów wymagających szczególnej ochrony.
 • § 2800 – 25 000 zł – Katalog wystawy „1921-2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu”
  Katalog towarzyszący wystawie jubileuszowej „1921-2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu” o dwuczęściowym charakterze – obok tekstów prezentujących historię Muzeum, rozwój i działalność jego działów merytorycznych, działania edukacyjne i kulturalne oraz losy kolejnych siedzib i oddziałów, zamieszczony zostanie bogaty wykaz obiektów tworzących wystawę.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:13332632

Obecnie na stronie 1843 gości