2
2

Kacper Cichocki Alloquiorum Osiecensium sive variorum familiarum sermonum libri

Wielkość liter

Rozmowy osieckieNr księgi inw. MZS/H/3154

Autor: Cichocki Kacper

Czas i miejsce powstania: Kraków 1615 r.

Druk: B. Skalskiego

Materiał: papier, skórzana okładka

Stary druk

Cichocki Kasper. Alloquiorum Osiecensium sive variorum familiarium sermonum libri quinque: in quibus praeter examen anatomiae Cichocianae pro Societate Jesu ante triennium editae…

 „Rozmowy osieckie” to rozprawa o cofaniu się reformacji wśród szlachty, autorstwa Kaspra Cichockiego (1545-1616), teologa i polemisty katolickiego, kanonika kolegiaty sandomierskiej, proboszcza parafii św. Piotra w Sandomierzu, profesora na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej. Jednego z najzdolniejszych pisarzy związanych z kontrreformacją sandomierską.

 

Treść Alloquiorum jest dysputą trzech bliskich znajomych: Cichockiego, Cochleviusa i Marcisoviusa, do których następnie przyłączają się inni interlokutorowie. Rozmawiają między innymi o kwestiach gospodarskich, religijnych i historycznych. W księdze pierwszej różnorodność tematów jest zaskakująco duża, poczynając od rozpraw o hodowaniu gołębi, rybołówstwie, na pochwale świątyni w Osieku i broszurze Consilium de stabil kończąc. W księdze drugiej (rozdz. 31) bohaterowie rozprawiają o familiach, lub poszczególnych członkach rodzin, które wróciły na łono Kościoła. W księdze trzeciej dyskusje toczą się wokół obrony jezuitów.

Treścią książki autor naraził się królowi angielskiemu Jakubowi I, krytykując jego protestanckie rządy oraz przypisując władcom Anglii liczne zbrodnie. Publikacja wywołała skandal oraz ostrą reakcję dworu angielskiego (domagano się wręcz „karania gardłem” autora). W skutek obrazy majestatu, Anglicy wycofali się z pośrednictwa w rozmowach pokojowych między Polską a Szwecją, w wyniku czego Polska zawarła mniej korzystny traktat. Angielski poseł Dickenson upominał się o ukaranie autora, za obrazę króla Jakuba I i królowej Elżbiety. Wyraził swe oburzenie na to, że Cichocki śmie bronić tych, których parlament angielski uznał za spiskowców (jezuitów). W imieniu króla Zygmunta III Wazy odpowiedział Dickensonowi Feliks Krzyski, kanclerz, informując go, iż zaleci zwierzchnikowi Cichockiego, biskupowi krakowskiemu, aby go upomniał i przykazał ,,wymazać”, co jest ubliżającego dla króla angielskiego. W trakcie tego konfliktu Cichocki zmarł.

Księgę zdobi drukowana dedykacja dla opata koprzywnickiego Hieronima Ossolińskiego, z drzeworytem z herbem Topór.

 

Bibliografia:

  1. Estreicher Bibliografia Polska, wyd. Akademii Umiejętności, Czcionkami drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1896 r., część 3, tom 3, s. 265

Notę opracował
Karolina Gara Dział Historyczny MZS

Fot. Marek Banaczek

Podpisy do zdjęć:

  1. Kacper Cichocki Alloquiorum Osiecensium sive variorum familiarum sermonum libri, strona tytułowa
  2. Drukowana dedykacja dla opata koprzywnickiego Hieronima Ossolińskiego, z drzeworytem z herbem Topór.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:13331469

Obecnie na stronie 2347 gości