2
2

Regulamin I Żelaznej Brygady Regionalnej

Wielkość liter

Regulamin I Żelaznej Brygady Regionalnejwymiary: 35 x 22     

czas powstania: 1928 r.

Zbiory Działu Literatury MZS

nr inw. MLS/1136  

Aleksander Kazimierz Patkowski (1890-1942) uważany za ojca regionalizmu polskiego był także zapalonym pedagogiem i wychowawcą oraz świetnym organizatorem. Swoją energią działania, pasją poznawczą i serdeczną otwartością potrafił zjednywać i organizować nie tylko młodzież, ale i dorosłych do aktywności społecznej i samokształceniowej, tworzące się wokół niego zespoły ludzi często łączyło zarówno wspólne działanie, jak i serdeczne więzy przyjaźni.

Dobrym tego świadectwem jest przedstawiany dokument: „Regulamin I Żelaznej Brygady Regionalnej”, którego punkty mówią i o systematycznym rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych (traktowanych przez Patkowskiego jako metoda rozwijania patriotyzmu i jeden ze sposobów zapewnienia rozwoju kraju), i więzów przyjaźni, co wg J. Krzemińskiego, wraz z wyraźnym podkreśleniem dyscypliny, jest kolejnym argumentem za autorstwem Patkowskiego (por. „Aleksander Patkowski „Tata” i jego Żelazna Brygada Regionalna” s. 33). W literaturze przedmiotu na określenie w miarę stałej, zaangażowanej grupy uczestników tych letnich kursów-wycieczek używane są wymiennie określenia: Żelazna Brygada Regionalna, Banda Regionalna, Rodzina Regionalna i Familia Włóczęgów Regionalnych.

Regulamin I Żelaznej Brygady RegionalnejJak wspomina Halina Gądkówna: „Na kursie w Zakopanem w [1928] roku zawiązała się tzw. „Rodzina Regionalna”. Aleksandra Patkowskiego nazywaliśmy „Tatą” regionalnym; przy Czarnym Stawie odbyła się uroczystość adopcji synów i córek oraz nadania im przydomków.” 

Wspomniany kurs w Zakopanem to jedna z wycieczek regionalnych jakie Patkowski organizował głównie dla nauczycieli szkół powszechnych  – najpierw w latach 1922 – 1925 trzynaście po okolicach Sandomierza i Świętokrzyszczyźnie, a w kolejnych latach aż do wybuchu wojny po dalszych regionach Rzeczypospolitej, m.in. właśnie Tatrach, Sądeczczyźnie, Wileńszczyźnie czy Polesiu. Zwykle jako przewodników zapraszał naukowców-specjalistów z danej dziedziny, m.in. kilkukrotnie profesorów Kazimierza Nitscha i Kazimierza Moszyńskiego, wycieczki regionalne stanowiły bowiem jedną z form działalności Uniwersytetów Reginalnych i Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Według wspomnień uczestników: „Aleksander Patkowski (…) wpoił w nas zamiłowanie do krajoznawstwa i metodę jego uprawiania, nauczył współżycia w zespole i rzetelnego stosunku do wiedzy, nauki, prawdy i piękna.”

Bibliografia:

Banaczkowski Piotr, Aleksander Patkowski. Zarys życia i pracy, w: Patkowski Aleksander, W hołdzie ziemi rodzinnej, oprac. P. Banaczkowski i W. Myśliwski, Warszawa 1958.

Koźmian Danuta, Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890 – 1942), Szczecin 1994.

Krzemiński Jerzy, Aleksander Patkowski „Tata” i jego Żelazna Brygada Regionalna, w: Twórca polskiego regionalizmu. Nowe badania nad życiem i działalnością Aleksandra Patkowskiego, red. Giergiel Tomisław, Sandomierz 2015.

Patkowski Aleksander, w: Słownik biograficzny prekursorów turystyki oraz działaczy PTT, PTK,i PTTK, Warszawa 1988.

Patkowski Aleksander, W hołdzie ziemi rodzinnej, oprac. P. Banaczkowski i W. Myśliwski, Warszawa 1958.

Patkowski Aleksander, Wychowanie pokolenia w duchu demokratycznej idei spółdziałania, Warszawa 1922.

Rembalski Andrzej, Wójcik Zbigniew J., Aleksander Patkowski, w: Polski słownik biograficzny, Kraków 1980.

Topij-Stempińska Beata, Materiał źródłowy w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu do życia i działalności oświatowej Aleksandra K. Patkowskiego (1890-1942), w: „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Pedagogika XLII/2/21 s. 163-183.

Notę opracowała: Anna Kowalska-Różyło

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14176331

Obecnie na stronie 372 gości