Polish Polish

instagram blue|     Znajdź nas na: youtube blue

Play
previous arrow
next arrow
Slider

Informacja o zadaniu realizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku

Wielkość liter

logoMOSMKiDN

Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura ludowa i tradycja, dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w terminie 11 marca – 24 listopada 2019 r. realizuje projekt  pn.: Miasto movie o tradycji- obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy, zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, który zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2019 r., uzyskał dotację w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach projektu w Sandomierzu, Koprzywnicy i Zawichoście zostaną przeprowadzone badania etnograficzne wśród mieszkańców w celu udokumentowania wybranych aspektów niematerialnego dziedzictwa, obrzędowości, zwyczajów i tradycji Sandomierszczyzny.

Miasto movie o tradycjiW projekcie wezmą udział twórcy ludowi, zespoły śpiewaczo - obrzędowe, mieszkańcy miast oraz młodzież - wolontariusze, którzy pod okiem specjalistów przeprowadzą wywiady etnograficzne z mieszkańcami w celu poznania dawnych i współcześnie kultywowanych zwyczajów i obrzędów dorocznych, przekazów ustnych, przesądów, wierzeń. Zebrany materiał zostanie wspólnie opracowany. Rezultatem  projektu będzie publikacja o charakterze etnograficznym oraz film, stąd w tytule gra słowna "movie" jako film w j. ang.

Głównym celem naszego projektu jest udokumentowanie funkcjonujących przestrzeni trzech miast powiatu sandomierskiego przejawów kultury ludowej oraz wspomnień najstarszych mieszkańców miasta dotyczących dawnych zwyczajów i obrzędów dorocznych i rodzinnych. Nieprzypadkowo w role badaczy wcielą się przeszkoleni wcześniej uczniowie szkół średnich – wolontariusze, którzy będą mogli jednocześnie uczestniczyć w międzypokoleniowym przekazie niemarialnego dziedzictwa.

W projekcie bierze udział 54 wolontariuszy z 8 klas z Koprzywnicy, Sandomierza i Zawichostu. Autorką i koordynatorką projektu jest Kinga Kędziora – Palińska, Asystent w Dziale Etnograficznym Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Honorowy patronat nad projektem objęli: Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marcin Marzec  - Burmistrz Sandomierza, Marcin Piwnik – Starosta Powiatu Sandomierskiego, Katarzyna Kondziołka – Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost oraz Aleksandra Klubińska – Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica.

Patroni medialni:

patronat medialny


 Warsztat Etnografa cz. 1

Za nami cykl warsztatów / szkoleń etnograficznych dla wolontariuszy, które poprowadziła Kinga Kędziora – Palińska w terminach : 20, 22, 27 i 29  marca oraz 1 i 3 kwietnia 2019 r. w Sandomierzu, Zawichoście i Koprzywnicy. Spotkania miały na celu przygotowanie młodzieży merytoryczne i metodologiczne do pracy w terenie. Podczas zajęć omówiliśmy m.in. zagadnienia:

-czym jest etnografia, etnologia, antropologia kulturowa – definicje i praktyka
-kim jest etnograf, czym są badania etnograficzne: teren, kwestionariusz, wywiad etnograficzny, film etnograficzny, obserwacja uczestnicząca
-podstawowe zasady etyki etnograficznej
-zasady transkrypcji i archiwizacji zebranego materiału

Rozmowy i ćwiczenia były także okazją do omówienia poszczególnych obrzędów i tradycji dorocznych występujących w naszym regionie oraz o specyfice badanego przez nas terenu.

   


 Warsztat Etnografa cz. 2

8 kwietnia 2019 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu odbyło się spotkanie wszystkich uczestników projektu Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy oraz trzecie już warsztaty etnograficzne, które poprowadziła dr Stanisława Trebunia - Staszel (Uniwersytet Jagielloński) oraz Kinga Kędziora – Palińska (Muzeum Okręgowe w Sandomierzu). Rozmawialiśmy o etnografii, etnologii i antropologii kulturowej, o tym czym jest dla nas tradycja oraz w jakim sposób i dlaczego powinniśmy ją dokumentować, o roli stroju ludowego oraz specyfice pracy badacza. Omówiliśmy również najważniejsze tradycje doroczne ziemi sandomierskiej. W drugiej części naszego spotkania pracowaliśmy nad kwestionariuszem do badań etnograficznych, które lada moment rozpoczniemy.

  


 Konferencja prasowa nt. projektu "Miasto movie o tradycji" w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

O głównych założeniach, celach, planowanych rezultatach oraz przebiegu projektu pn. „Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy” rozmawialiśmy podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 kwietnia w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele radia, prasy i telewizji internetowej: Radia Leliwa, Gościa Niedzielnego, Tygodnika Nadwiślańskiego oraz SandomierzTV.pl.

  


 Zakończenie I etapu projektu

5 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie I etapu projektu „Miasto movie o tradycji”, czyli pracy w terenie. Wspólnie z 51 wolontariuszami zebraliśmy 143 wywiady etnograficzne, które zostały zarchiwizowane w postaci transkrypcji. Najważniejszymi efektami tych działań są jednak spotkania uczestników projektu z mieszkańcami Sandomierza, Koprzywnicy i Zawichostu, relacje jakie nawiązały się w tym czasie oraz międzypokoleniowy przekaz tradycji i kultury naszego regionu.

Przed nami najtrudniejsze zadanie – opracowanie raportu z badań etnograficznych, a w efekcie publikacja, którą oddamy do rąk Państwa w październiku. Prace nad raportem potrwają od 6 czerwca do 6 września br.  Do współpracy przy projekcie Miasto movie o tradycji- obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy oraz publikacji zaprosiliśmy wyspecjalizowaną kadrę etnografów m.in. dr Joannę Borucką – Piech z Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi, dr Stanisławę Trebunię – Staszel z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Irenę Godyń z Galerii Etnograficznej „Zapole”, wieloletnią i doświadczoną etnografkę. Recenzentem publikacji będzie prof. dr hab. Jan Święch, Dziekan Wydziału Historycznego  i Kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Trochę Kultury!

3 BIP muzeum

organizatorzy

4 tripadvisor

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(20.04.2019 r. - 30.09.2019 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 18.00
 
Poza sezonem turystycznym
(01.10.2019 r. - 19.04.2020 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Piątek | 9.00 - 16.00
Sobota - Niedziela | 10.00 - 16.00
 

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3)): 40zł
Bilet "3w1" normalny: 30zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 20zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.

• Zobacz pełny cennik

 

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:1795282

Obecnie na stronie 149 gości