Polish Polish
Wielkość liter
2
2

Wielkość liter

logoMOSMKDNiS

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w 2021 roku obchodzi jubileusz stulecia swojej działalności. Główne obchody jubileuszu zaplanowane są jesienią 2021 roku; dnia 1 października odbędzie się uroczystość jubileuszowa z udziałem znamienitych gości – przedstawicieli Organizatorów, samorządowców, muzealników, przyjaciół Muzeum – połączona z uroczystym otwarciem wystawy jubileuszowej „1921 – 2021. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu”. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz Patronatami Honorowymi Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta Sandomierza i Starosty Sandomierskiego. W związku z powyższym Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wystąpiło z wnioskami o dotacje celowe na realizację zadań kluczowych w roku jubileuszu i otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 019 032 zł.

Wielkość liter

logoMOSMKiDN

Informacja o zadaniu zrealizowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020  roku

Zadanie: Wyposażenie Muzeum w podstawowy sprzęt audiowizualny na rzecz dostosowania działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu do potrzeb ogólnopolskiej akcji #Kulturawsieci.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w terminie od dnia 1 października 2020 r. roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, realizowało zadanie pn.: Wyposażenie Muzeum w podstawowy sprzęt audiowizualny na rzecz dostosowania działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu do potrzeb ogólnopolskiej akcji #Kulturawsieci,  które zostało dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 23 828 zł.

Wielkość liter

logoMOSMKiDN

The Royal Castle in Sandomierz as an inspiring part of the Historical Monument

„Kráľovský zámok v Sandomierzi, inšpirujúci prvok Pamätníka histórie“

 

Program: Kultura Inspirująca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kwota dofinansowania: 32700 PLN

Termin realizacji: 29.06 – 31.12.2020

 

Wielkość liter

logoMOSMKiDN Program: Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Od marca 2019 r. Dział Historyczny Muzeum Okręgowego w Sandomierzu realizuje 2-letni projekt pt. Ne'edár/ נֶעְדַּר /Nieobecni - wystawa oraz katalog judaików sandomierskich w ramach programu Wspieranie działań muzealnych 2019, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wielkość liter

logoMOSNarodowe Centrum Kultury

Kultura – Interwencje

Narodowe Centrum Kultury

Od II poł. sierpnia 2019 r. pracownicy Dział Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu realizują projekt pt. „Sandomierski EtnoDesign", dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019 nabór II.

Wielkość liter

logoMOSLogo nimozMKiDN

Program: Kolekcje muzealne.
Zadanie: Zakup rzeźby Król Stefan Batory

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w terminie od dnia 17 lipca 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku, realizuje zadanie  pn.:  Zakup rzeźby Król Stefan Batory, zgłoszone do programu  Kolekcje muzealnektóre zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2019 roku podjętą w ramach trybu odwoławczego, uzyskało środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 42 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 56 100,00 zł.

Wielkość liter

logoMOSNarodowe Centrum Kultury

Kultura – Interwencje 2019

Narodowe Centrum Kultury


Wieloletnia współpraca Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie oraz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wiązała się z zatrudnianiem osadzonych w ramach prac społecznych. Kooperacja miała duże znaczenie dla naszej instytucji, ponieważ pomagała niwelować braki kadrowe i pozwalała na sprawne funkcjonowanie Muzeum. W latach 2015-2018 w programie prac społecznych i wolontariatu udział wzięło wielu skazanych. W ramach współpracy Muzeum wyraziło wolę wspierania działań Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy w zakresie readaptacji społecznej osadzonych w formie działalności naukowo-dydaktycznej, polegającej na prowadzeniu zajęć edukacyjnych i kulturalno-oświatowych we wspomnianym zakładzie penitencjarnym. 

 

Wielkość liter

logoMOSMKiDN

Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura ludowa i tradycja, dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu w terminie 11 marca – 24 listopada 2019 r. realizuje projekt  pn.: Miasto movie o tradycji- obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy, zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, który zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2019 r., uzyskał dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Wielkość liter

Logo MOSLogo Patriotyzm jutraLogo MHPTadeusz Kościuszko - ostatni rycerz czasów nowożytnych

Projekt edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu obejmujący wykłady, lekcje oraz debatę historyczną, które zostaną poprowadzone przez historyków zajmujących się problematyką związaną z Tadeuszem Kościuszką. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - PATRIOTYZM JUTRA.

 


Kliknij aby obejrzec mapę

Mapa miejsc kościuszkowskich Ziemi Sandomierskiej

Drogi Użytkowniku!

Mapa jest projektem otwartym na Twoje uwagi i uzupełnienia.
Czekamy na zdjęcia i opisy innych miejsc kościuszkowskich w regionie sandomierskim.

 

Wielkość liter

logoMOSLogo nimozMKiDNDziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych
Otwarcie Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

W poniedziałek, 28 listopada odbyło się oficjalne otwarcie jednej z najnowocześniejszych pracowni konserwacji dzieł sztuki w regionie z udziałem Burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach Anny Żak-Stobieckiej, konserwatorów sztuki, radnych miasta, pracowników muzeum, uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu wraz z Panią Dyrektor Małgorzatą Augustynowicz i mieszkańców Sandomierza. W ramach ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programów na 2016 r. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu otrzymało dofinansowanie na realizację sześciu projektów, m.in. na utworzenie Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(01.04.2022 r. – 30.09.2022 r.)
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00
 
Poza sezonem turystycznym
(04.01.2022 r. - 31.03.2022 r.;
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.)
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00

bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł
Bilet "3w1" normalny: 42 zł Muzeum Zamkowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 30 zł.

dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:9124168

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.