Wielkość liter
2
2

Wielkość liter

pismoSerdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Ryszardowi Jani i Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. w Sandomierzu za pomoc finansową, związaną z unowocześnianiem naszej siedziby. Dzisiaj przyszły pocztą przesyłki z zamówionym ekranem, również z mikrofonem bezprzewodowym i statywami na mikrofony (dotąd nimi nie dysponowaliśmy). Ekran będziemy montować w następnym tygodniu – ależ jest on duży! Sami Państwo rychło zobaczycie.

mikrofon

Wielkość liter

2017wielkanocpW związku z organizacją XVIII Śniadania Wielkanocnego AD 2017 w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu serdecznie dziękujemy za pomoc naszym partnerom i sponsorom, bez których pomocy przygotowanie spotkania nie byłoby możliwe. W ich kręgu znaleźli się:

 • Gmina Miejska Sandomierz
 • Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
 • Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
 • Gmina Dwikozy
 • Gmina Klimontów 
 • Miasto i Gmina Koprzywnica 
 • Gmina Łoniów 
 • Gmina Obrazów 
 • Gmina Samborzec 
 • Gmina Wilczyce 
 • Miasto i Gmina Zawichost, 

a ponadto:

 • Cukiernia JUGO, Janusz Jugo - Kępie Zaleszańskie
 • Dwór Dwikozy
 • F.H.P. Megawita, Jadwiga Małkiewicz - Góry Wysokie
 • Piekarnia Pieczywa i Wyrobów Cukierniczych, Dariusz Stępień - Mokoszyn
 • P.P.H.U. "KASIA" Sp. z o. o. Krzysztof Szymański, Jarosław Pałgan - Dwikozy
 • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu

Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc i pracę nauczycielom i uczniom Zespółu Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Sandomierzu.

Serdecznie dziękujemy, zapraszając do nas.

Wielkość liter

kandelMuzeum Okręgowe w Sandomierzu składa podziękowanie Panu Cezaremu Łutowiczowi - sandomierskiemu złotnikowi i jubilerowi, za nieodpłatne naprawienie srebrnego kandelabru pięcioramiennego z okresu międzywojnia. Przywracanie poważnie uszkodzonego zabytku do stanu pierwotnego trwało od 22 listopada 2013 do 3 listopada b.r.

W przeszłości, Cezary Łutowicz już kilkukrotnie pomógł Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu naprawiając metalowe zabytki. Dla przypomnienia - przeprowadził konserwację następujących muzealiów: XVIII-wiecznej żelaznej kasy miejskiej (skrzyni - skarbca), zespołu sreber z tzw. „skarbu Małachowskiego”, XVII-wiecznego miecza katowskiego czy wczesnośredniowiecznego miecza żelaznego wydobytego z Wisły pod Zawichostem.

Dziękujemy najserdeczniej!

Wielkość liter

LutowiczABiblioteka Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dziękuje i z przyjemnością przyjmuje do swojego księgozbioru podarowany przez Pana Cezarego Łutowicza tytuł Katalog złotnictwa w zbiorze dokumentacji specjalistycznej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, cz. I i II autorstwa Gradowski M., Pielas M., który stał się cennym uzupełnieniem naszych zbiorów, źródłem wiedzy dla pracowników naszej placówki oraz osób z zewnątrz korzystających z zasobów biblioteki muzealnej.

Serdecznie dziękujemy.

 

 

Wielkość liter

archeliusxMuzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje archeologom – Pani Urszuli Jedynak (firma „Labrys” Ostrowiec Świętokrzyski) i Panu Michałowi Kubera (Pracownia Archeologiczna „Archelius” Lubartów) za sfinansowanie konserwacji kilkunastu zabytków metalowych ze zbiorów Działu Archeologicznego, wśród których znajdują się: nóż żelazny kultury pomorskiej z okresu przedrzymskiego, groty i klamra z okresu wpływów rzymskich, groty i topór z okresu wczesnego średniowiecza, okucia wiadra i nóż żelazny z grobu wczesnośredniowiecznego oraz noże, grocik i inne przedmioty żelazne znalezione na cmentarzysku kurhanowym z okresu wczesnego średniowiecza.

Dzięki Państwa pomocy zabytki te zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń oraz mogą być pokazywane na wystawach muzealnych.

Wielkość liter

SakwaMuzeum Okręgowe w Sandomierzu dziękuje Panu Dawidowi Stec, członkowi Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladów Historii „SAKWA”, za przekazanie do zbiorów Działu Archeologicznego rzadkiego znaleziska – trzech siekier brązowych z piętką lejkowatą „typu czeskiego”, pochodzących z epoki brązu, znalezionych w Oficjałowie w pow. opatowskim. 

Zabytki, po opracowaniu naukowym, będą eksponowane na stałej wystawie archeologicznej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu pt. Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu.

• poczytaj o siekierach...

 

 

Wielkość liter

denaryMuzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje Panu Dyrektorowi prof. dr hab. Ryszardowi Grygielowi za nieodpłatne wykonanie w pracowni konserwatorskiej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi konserwacji wczesnośredniowiecznych denarów tzw. krzyżówek z XI w., pochodzących ze skarbu znalezionego w 1934 r. w Gnieszowicach , w powiecie sandomierskim. Część skarbu, znajdująca się w naszych zbiorach składa się ze 135 monet / w tym 2 połówki /, z których kilka jest eksponowanych w sandomierskim ratuszu. Pozostałe, dzięki przeprowadzonej konserwacji, będą mogły być prezentowane na wystawie czasowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.

Dziękujemy.

Wielkość liter

lazekMuzeum Okręgowe w Sandomierzu serdecznie dziękuje Akademii Kobiet Twórczych AKT za przekazanie materiałów będących pokłosiem projektu pt. Nie święci garnki lepią, zrealizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziedzictwo Kulturowe - priorytet 3. Kultura Ludowa) w Łążku Garncarskim w 2011 r. Kroniki rodzinne, przedmioty gliniane, wzorniki motywów zdobniczych ceramiki „łążkowskiej” wzbogacą archiwum materiałów etnograficznych.

 

Wielkość liter

lupyStowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z okazji jubileuszu 90-lecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu podarowało naszej placówce 9 szkieł powiększających.

Ten piękny gest pozwoli wszystkim zwiedzającym, mającym problemy ze wzrokiem, przyjrzeć się ciekawym detalom prezentowanych eksponatów, jak również przeczytać opisy obiektów w trakcie zwiedzania naszych ekspozycji.

 

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14339247

Obecnie na stronie 380 gości