Polish Polish
Play
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 

 Kalendarium

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM OKRĘGOWEGO W SANDOMIERZU (rejestrowanego)

Wielkość liter

REGULAMIN MUZEUM OKRĘGOWEGO W SANDOMIERZU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

 

Wejście na teren dziedzińca Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. WEJŚCIE WYŁĄCZNIE W MASECZKACH OCHRONNYCH ZACHOWAJ ODSTĘP 2m OD DRUGIEJ OSOBY

2. Dziedziniec zamkowy jest udostępniany dla odwiedzających codziennie:

w godzinach  10.00 – 18.00

w godzinach 14.00 – 14.30 –przerwa techniczna związana z dezynfekcją terenu MOS

(w sytuacjach szczególnych, decyzją dyrektora godziny otwarcia i zamknięcia dziedzińca mogą ulec zmianie).

Postanowienia ogólne:
3. Na dziedzińcu Zamku zabrania się:

 1. wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu;
 2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników;
 3. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza lokalami gastronomicznymi;
 4. zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, używania instrumentów, sprzętu muzycznego i urządzeń nagłaśniających bez zgody dyrektora Muzeum;
 5. dokarmiania ptaków;
 6. zabrania się wchodzenia na mury, zaleca się zachowanie odstępu od murów zabudowań co najmniej 1m odległości ze względów bezpieczeństwa.
 7. Zezwolenia dyrekcji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wymagają:
 8. prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
 9. wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę Zamku Królewskiego w celach komercyjnych;
 10. organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji: multimedialnych, transparentów (banerów), symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych wewnątrz obiektu oraz na jego murach wewnątrz i na zewnątrz;
 11. używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).
 12. Teren Zamku w obrębie dziedzińca, parkingu oraz skarpy wzgórza oraz oznakowane wnętrza są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym, w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
  Szczegółowe informacje: www.zamek-sandomierz.pl.
  7. W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zobowiązani są do wykonywania poleceń Ochrony Zamku- również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu mające siedzibę w byłym Zamku Królewskim jest samorządową instytucją kultury, której celem jest ochrona, pozyskiwanie zbiorów oraz zachowanie substancji zabytkowej należącego do niego obiektu będącego elementem najwyższej rangi pomnika historii, który powinien podlegać właściwej ochronie.

Regulamin jest wydany przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jako zarządcy terenu wzgórza zamkowego i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie wzgórza zamkowego, bez względu na cel ich pobytu.

Kontakt:

15 644 57 57          15 644 68 26       15 832 22 65

Ochrona/awizo/pokój gościnny – 502-110-067

Rezerwacja pokój gościnny – 698-637-893

Sekretariat - 698-637-893


Wprowadzono w życie Zarządzeniem Dyrektora nr 5 z dnia 20.04.2020


I. Informacje ogólne

1. Obiekt Muzeum – były zamek królewski z otoczeniem jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (pod numerem A.737), co łączy się ze szczególną opieką Państwa, jak również zabezpieczeniem, utrzymaniem i udostępnianiem obiektu oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Zwiedzających uprasza się o nie podejmowanie działań mogącym spowodować uszczerbek dla wartości obiektu lub jego wyposażenia, a także o przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom lub ich zgłaszanie.

2. W budynku Muzeum oraz na okalającym terenie działa rejestrująca sieć monitoringu z kamerami.

3. Zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (zamku z dziedzińcem i otoczeniem) odbywa się na zasadach i w godzinach ustalonych przez dyrektora Muzeum.

4. Szczegółowe informacje dotyczące: zwiedzania (w tym godzin otwarcia) dziedzińca i otoczenia, ekspozycji stałych i czasowych (związanej z tym oferty przewodnickiej, ponadto cen biletów itp., wnętrz zamku, udziału w organizowanych przez Muzeum przedsięwzięciach są zamieszczane w kasie biletowej, w gablocie przy wejściu do zamku oraz na stronie internetowej Muzeum.

5. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ekspozycji w budynku jest okazanie ważnego biletu wstępu.

6. Nabywając bilet zniżkowym prosimy o okazanie kasjerowi dokumenty do tego uprawniające.

7. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

II. Zasady zwiedzania

1. Na terenie Muzeum prosimy stosować się do uwag i poleceń obsługi placówki oraz pracowników jej służb ochrony.

2. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

4. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.

5. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.

6. Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach wystawienniczych. Dopuszczalna maksymalna liczba osób w grupie zwiedzającej wynosi 30. W indywidualnych przypadkach, za zgodą dyrektora maksymalna liczba osób w grupie zwiedzającej może ulec zwiększeniu.

7. W budynku Muzeum obowiązują w szczególności następujące zakazy (wynikające z obowiązującego prawa):

- wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika – po zgłoszeniu),

- dotykania eksponatów i elementów wystroju (wnętrz, wystaw)

- siadania na meblach zabytkowych,

- samowolne otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,

- ślizgania się po posadzkach,

- fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz  statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum,

- fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych,

- palenia tytoniu, e-papierosów oraz używania otwartego ognia,

- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

8. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.

10. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzealny Klub Szachowy

NCK

Muzeum w sieci

PomnikHistorii

5 Bonum Publicum

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy

organizatorzy

4 tripadvisor

5 Bonum Publicum

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

10 patriotyzm

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

Poza sezonem turystycznym
(02.01.2021 r. - 31.03.2021 r.;
01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.)
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00

W sezonie turystycznym 
(01.04.2021 r. – 30.09.2021 r.)

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15 zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 40 zł
Bilet "3w1" normalny: 37 zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 27 zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.


• Zobacz pełny cennik

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:5592092

Odwiedza nas 260 gości oraz 0 użytkowników.