2
2

Pocztówka Jarosława Iwaszkiewicza do Aleksandra Patkowskiego

Wielkość liter

Karta pocztowa 1Karta pocztowa 1Wymiary: 14x9
Czas powstania 2.08.1919 r.
Zbiory Działu Literatury MZS
Nr inw. MLS/446

Latem 1919 r. 25-letni Jarosław Iwaszkiewicz, w przyszłości jeden z najbardziej znanych literatów polskich, poeta, prozaik, tłumacz i eseista, autor rozległej korespondencji i „Dzienników”, wysłał prezentowaną pocztówkę do 4 lata starszego Aleksandra Patkowskiego, cenionego nauczyciela z Męskiej Szkoły Filologicznej, który już w okresie studiów organizował w Sandomierzu występy teatralne i wygłaszał odczyty literacko-patriotyczne.

Iwaszkiewicz urodził się w Kalniku na Ukrainie, w 1918 przerwał jednak studia prawnicze i muzyczne w Kijowie ze względu na niepokoje rewolucyjne w Rosji i przyjechał do Warszawy. W roku 1919 opublikował właśnie swój debiutancki tomik „Oktostychy”, związał się ze środowiskiem Skamandra i już od czerwca wraz z Julianem Tuwimem i Kazimierzem Wierzyńskim był drukowany we wspominanym na pocztówce poczytnym dwutygodniku „Zdrój”, został też jego głównym przedstawicielem w Warszawie, zatem propozycja publikacji artykułu Patkowskiego w tym czasopiśmie „poświęconym sztuce i kulturze umysłowej” nie była może gołosłowna. Wydaje się jednak, że Iwaszkiewiczowi zależało przede wszystkim na czym innym:

„Wyjeżdżam do Krakowa z odczytem o najmłodszych poetach polskich. W powrocie około dwunastego chcę zahaczyć o Sandomierz, aby poznać Sz. Pana i to piękne miasto. Czy nie udałoby się powtórzyć na malutką skalę tego odczyciku w Sandomierzu. Jeżeli tak, to proszę o wiadomość do Krakowa.”

Latem 1919 r. do wizyty Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu nie doszło, jednak już od 1921 r. odwiedzał nasz gród niemal rokrocznie, tu pisał m.in. „Lato w Nohant”, „Zygfryda” czy „Tatarak”.

Bibliografia:

Iwaszkiewicz J., Książka moich wspomnień, Warszawa 1957
Jarosław Iwaszkiewicz, Roman Koseła, Listy, do druku przyg. K. Grądziel, Sandomierz 1991
Jarosław Iwaszkiewicz, Wincenty Burek, Sandomierz nas połączył: korespondencja z lat 1945–1963 , wstęp K. Burek, do druku przyg. M. i T. Burkowie, Warszawa 1995
Patkowski A.,W hołdzie ziemi rodzinnej , wstęp S. Arnold i P. Banaczkowski, Warszawa 1958
Słownik literatury polskiej XX wieku

Notę opracowała: Anna Kowalska-Różyło

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:14177659

Obecnie na stronie 394 gości