2
2

List Anny Kamieńskiej do Zofii Bażant

Wielkość liter

List Anny Kamieńskiej do Zofii Bażant wymiary: 8,7x14,8 

czas powstania: 30.05.1975

Zbiory Działu Literatury MOS

nr inw. MOS/L/1181/1

„Droga Pani Zofio!

Piszę jak do przyjaciela, pamiętając bardzo serdecznie Pani dobroć i gościnność dla mnie. Dziękuję za wszystko! Sandomierz mnie urzekł niesłychanie i ciągle jeszcze stoi mi w oczach, a to wszystko dzięki Pani” pisała Anna Kamieńska po swym pierwszym sandomierskim pobycie, który zapoczątkował wieloletnią przyjaźń.

 

Zofia Bażant (1917-2010) to nauczycielka języka polskiego w II LO w Sandomierzu w latach 1952-1974, legenda Sandomierza, którą uczniowie cenili za pełne pasji odsłanianie „prawdziwego piękna ojczystego języka i duchowej wartości literatury”.

Zorganizowała w szkole Koło Polonistyczne, którego gośćmi byli m.in. debiutujący pisarze. List Anny Kamieńskiej do Zofii Bażant Relacje z wieloma z nich okazywały się trwałe i serdeczne, co potwierdza ożywiona korespondencja, m.in. z Edwardem Stachurą czy Anną Kamieńską, obecnie w zbiorach Działu Literatury MOS. O ludziach takich jak Zofia Bażant mówi się słusznie „człowiek-instytucja”, podkreślając ich aktywność, rozległą wiedzę i skuteczność. Gdy powstało już w Sandomierzu Muzeum Literatury, ułatwiała kontakty z wybitnymi postaciami, np. Adamem Bieniem i niezmiennie na różne sposoby popularyzowała wartościową literaturę – m.in. dokonała wyboru tekstów do publikacji Muzeum Literatury: „Portret miasta pół wieku słowem malowany: Sandomierz w reportażach, wspomnieniach, listach i wierszach Jarosława Iwaszkiewicza”.

Anna Kamieńska (1920-1986) uważana jest za najbardziej interesującą polską poetkę religijną, choć to tylko część jej dorobku. Kamieńska opublikowała niemal 40 tomików wierszy, w tym 7 dla dzieci, była też prozaiczką i tłumaczką, jej dorobek to niemal 100 książek. Tłumaczyła literaturę rosyjską oraz z innych języków słowiańskich a także z łaciny i hebrajskiego. Przekładów M. Gorkiego, L. Leonowa czy  W. Chlebnikowa dokonywała z mężem, Janem Śpiewakiem. Po jego śmierci w 1967 r. nasiliły się jej poszukiwania religijne, także pod silnym wpływem poety, ks. Jana Twardowskiego. Rezultatem jej głębokiego nawrócenia, które doprowadziło ją m.in. do zostania tercjarką dominikańską, są liczne wiersze, m.in. wydany w roku poprzedzającym spotkanie w Sandomierzu tom „Drugie szczęście Hioba”, a także 6 publikacji z lat 80. przybliżających treści religijne, w tym 4 dla dzieci: Ojcze nasz (komentarz do modlitwy „Ojcze Nasz”), Książka nad książkami (opowieści o Starym Testamencie), 8 x radość, czyli o ośmiu błogosławieństwach kazania na Górze oraz Wszystko jest w Psalmach (opowieści dla dzieci o Psalmach Dawidowych).

Sandomierz i sandomierscy przyjaciele pozostali bliscy poetce do ostatnich dni, to z jej polecenia na sandomierską „Górkę Literacką” i do naszego Muzeum trafiła wielka przyjaciółka Anny Kamieńskiej, Ludmiła Marjańska, która już z jej przyjaciółmi obchodziła żałobę po „prorokini Annie”.

Bibliografia:

Chojnowski Z., Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995.

Kamieńska A., Książka nad książkami (opowieści dla dzieci o Starym Testamencie), 1985

Kamieńska A., Na progu słowa (szkice), 1985

Kamieńska A., Nie tylko o Sandomierzu, 1990

Kamieńska A., Ojcze nasz (komentarz dla dzieci do modlitwy „Ojcze nasz”), 1983

Kamieńska A., 8 x radość, czyli o ośmiu błogosławieństwach kazania na Górze (rozważania religijne dla dzieci), 1985

Kamieńska A., Wszystko jest w Psalmach (opowieści dla dzieci o Psalmach Dawidowych), 1990

Kamieńska A., Wiersze wybrane, Polskie Nagrania „Muza”, N-0269

Portret miasta pół wieku słowem malowany: Sandomierz w reportażach, wspomnieniach, listach i wierszach Jarosława Iwaszkiewicza, wybór i układ tekstów Zofia Bażant, Sandomierz 1984

Stawowy R., Muzeum Literatury w Sandomierzu, Sandomierz 2021

Notę opracowała: Anna Kowalska-Różyło

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:13933887

Obecnie na stronie 405 gości