2
2

Świadectwo szlachectwa Oswalda Kamockiego

Wielkość liter

Świadectwo szlachectwa Oswalda KamockiegoNr. ks. inw. MS-2607/H

Materiał: papier, atrament, wosk

Wymiary: 33,5 x 43,5 cm

Czas i miejsce powstania: 18/30 sierpnia 1839 r., Królestwo Polskie, Warszawa

Przekaz Janusza Kamockiego z 2011 roku

Wśród zbioru archiwaliów Muzeum posiada pokaźną kolekcję dokumentów należących niegdyś do rodziny Kamockich. Jednym z nich jest świadectwo szlachectwa wydane Oswaldowi Serafinowi Ignacemu Kamockiemu herbu Jelita z dnia 18/30 sierpnia 1839 r. (wg kalendarza gregoriańskiego/juliańskiego).

Świadectwo zostało wydane decyzją Członka Rady Stanu Królestwa Polskiego – Prezesa Heroldii  Aleksandra Hrabiego Colonna Walewskiego i Członka Heroldii Dyrektora Kancelarii Wincentego Matuszewskiego. Litera Księgi K, Numer kolejny 380, Świadectwo N 3.020 Dziennika  G-go  N 5.290.

Świadectwo szlachectwa Oswalda KamockiegoWydane świadectwo szlachectwa potwierdza, na podstawie złożonych dowodów, iż Oswald Serafin Ignacy Kamocki  razem ze swoimi potomkami jest stanu szlacheckiego. Decyzją Rady Stanu na podstawie opinii Heroldii może być wpisany do Księgi Szlachty dziedzicznej Deputacji Szlacheckiej Guberni Sandomierskiej. Dokument opatrzony został wyciskaną pieczęcią papierową Heroldii Królestwa Polskiego oraz podpisami Prezesa Heroldii i Członka Heroldii – dyrektora Kancelarii. U góry dokumentu wizerunek godła Królestwa Polskiego, u dołu barwny herb Jelita, z naturalistycznie namalowanym klejnotem w postaci heraldycznie zwróconego kozła.

Urząd Heroldii Królestwa Polskiego wydający świadectwa i nadawania nowego szlachectwa został utworzony na mocy ukazu carskiego z 25VI/7VIII 1836 r., analogicznie do obowiązującej w Cesarstwie Rosyjskim ustawie ,,nabycia szlachectwa z mocy prawa”. Prawo to zabezpieczało także tytuły nadane wcześniej pod warunkiem udowodnienia na podstawie dokumentów posiadania przez jednego z przodków w linii męskiej przynajmniej jednej wsi, sprawowania urzędu posła, senatora czy dygnitarza koronnego. Co ciekawe uczestnictwo w Powstaniu Listopadowym dyskredytowało osobę ubiegającą się o to świadectwo. Kosztowna procedura legitymizacyjna została zliberalizowana postanowieniem carskim 3/21 grudnia 1839 r. Heroldia w ciągu 25 lat wylegitymowała około 5 300 rodzin. Na podstawie zgromadzonego materiału wydała drukiem ,,Spis szlachty Królestwa Polskiego”. Wraz z likwidacją III Rady Stanu Królestwa Polskiego w 1867 r. zatwierdzanie tytułów zostało przekazane Departamentowi Heroldii Rządzącego Senatu w Petersburgu, akta przekazano do Archiwum Akt Dawnych utworzonego w 1867 r.

Ofiarodawca dokumentu dr Janusz Kamocki jest potomkiem Oswalda Kamockiego - wybitnym muzealnikiem, etnografem, honorowym obywatelem Miasta Sandomierza, więźniem politycznym i żołnierzem Armii Krajowej.

Bibliografia:

Dziadulewicz S., Jak się legitymowano ze szlachectwa przed b. Heroldyą Królestwa Polskiego, ,,Miesięcznik Heraldyczny”, t.7, 1914, s. 31-33.

Łukomski W.K. Dokumenty byłej Heroldyi Królestwa Polskiego ,,Miesięcznik Heraldyczny”, t. 7, 1914, s. 120-123, 188-191.

Osiecka M., Heroldia Królestwa Polskiego 1836-1861. Inwentarz., Warszawa 1999

Opracowała:  KG, Dział Historyczny

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(1 kwietnia - 30 września)

 bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł

 

 

 dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:12645388

Obecnie na stronie 215 gości