Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferty i cennik · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest sobota, 21 lipca 2018 r. 202 dzien roku  
 
Aktualności Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Nasi partnerzy Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 

 
Godziny otwarcia Muzeum

Godziny otwarcia w sezonie turystycznym
(20.04.2018 r. - 30.09.2018 r.)

 

poniedziałek
oprócz pierwszego w m-cu
13.00 - 15.00
wstęp wolny na wystawy stałe
wtorek - piątek 10.00 - 18.00
sobota - niedziela 10.00 - 18.00

Godziny otwarcia poza sezonem turystycznym
(01.10.2018 r. - 19.04.2019 r.)

 

poniedziałek
oprócz pierwszego w m-cu
13.00 - 15.00
wstęp wolny na wystawy stałe
wtorek - piątek 9.00 - 16.00

 

Godziny otwarcia biblioteki

 

poniedziałek - piątek 08.00 - 16.00

_____________________________________________________________________________________

 

Zgłaszanie grup wycieczkowych:
Dział Edukacyjno - Promocyjny - tel. 15 644 5757  wewn. 33, 35,
Anna Boroń, kom. 698 637 318
kasa: tel. 15 644 5757  wewn. 20

 

poniedziałek - wstęp wolny na wystawy stałe w godz. 13.00 - 15.00
(wyłącznie dla zwiedzających indywidualnie)

 

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA MUZEUM NIECZYNNE

 

30 minut przed zamknięciem Muzeum kasa nie sprzedaje biletów

 

Z opłaty za bilety wstępu może zwolnić Dyrektor Muzeum.

 

Ceny biletów

 

dorośli 15
uczniowie
studenci
emeryci
renciści
niepełnosprawni
inwalidzi wojenni
10
bilet grupowy (dorośli) z przewodnikiem MOS lub zewnętrznym przewodnikiem certyfikowanym przez MOS 10
bilet grupowy (ulgowy) z przewodnikiem MOS lub zewnętrznym przewodnikiem certyfikowanym przez MOS 8
bilet rodzinny
maksymalnie 5 osób (2+3)
40
bilet "3w1" normalny
Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna
30
bilet "3w1" ulgowy
Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna
20
dzieci do lat 7
pracownicy muzeów
wstęp wolny
zwiedzanie z przewodnikiem MOS 30 - 45 min. 40

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM OKRĘGOWEGO W SANDOMIERZU
(rejestrowanego)

 

I. Informacje ogólne

 

1. Obiekt Muzeum – były zamek królewski z otoczeniem jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (pod numerem A.737), co łączy się ze szczególną opieką Państwa, jak również zabezpieczeniem, utrzymaniem i udostępnianiem obiektu oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Zwiedzających uprasza się o nie podejmowanie działań mogącym spowodować uszczerbek dla wartości obiektu lub jego wyposażenia, a także o przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom lub ich zgłaszanie.

2. W budynku Muzeum oraz na okalającym terenie działa rejestrująca sieć monitoringu z kamerami.

3. Zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (zamku z dziedzińcem i otoczeniem) odbywa się na zasadach i w godzinach ustalonych przez dyrektora Muzeum.

4. Szczegółowe informacje dotyczące: zwiedzania (w tym godzin otwarcia) dziedzińca i otoczenia, ekspozycji stałych i czasowych (związanej z tym oferty przewodnickiej, ponadto cen biletów itp., wnętrz zamku, udziału w organizowanych przez Muzeum przedsięwzięciach są zamieszczane w kasie biletowej, w gablocie przy wejściu do zamku oraz na stronie internetowej Muzeum.

5. Warunkiem zwiedzania Muzeum/ekspozycji w budynku jest okazanie ważnego biletu wstępu.

6. Nabywając bilet zniżkowym prosimy o okazanie kasjerowi dokumenty do tego uprawniające.

7. Wejście na teren Muzeum wiąże się z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

II. Zasady zwiedzania

 

1. Na terenie Muzeum prosimy stosować się do uwag i poleceń obsługi placówki oraz pracowników jej służb ochrony.

2. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią prosimy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

4. Ostatnie wejście na ekspozycje odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem.

5. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do obowiązującej godziny zamknięcia.

6. Ze względów konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach wystawienniczych. Dopuszczalna maksymalna liczba osób w grupie zwiedzającej wynosi 30.

7. W budynku Muzeum obowiązują w szczególności następujące zakazy (wynikające z obowiązującego prawa):

- wprowadzania lub wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika – po zgłoszeniu),

- dotykania eksponatów i elementów wystroju (wnętrz, wystaw)

- siadania na meblach zabytkowych (poza wyznaczonymi),

- samowolne otwierania zamkniętych drzwi, krat, okien itp.,

- ślizgania się po posadzkach,

- fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lampy błyskowej, dodatkowego oświetlenia oraz  statywów. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać pracy Muzeum, przeszkadzać w ruchu i zwiedzaniu innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie dla celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum,

- fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa na salach ekspozycyjnych,

- palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,

- wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;

- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

8. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu obiektu, zbiorów czy osób, zakłócające porządek i zwiedzanie innym gościom, naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o natychmiastowe opuszczenie Muzeum.

10. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

 

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać mailowo: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

 
 
15838266 Unikalnych wizyt