Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferty i cennik · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest sobota, 20 pazdziernika 2018 r. 293 dzien roku  
 
Aktualności Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Nasi partnerzy Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 

 

100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

 
WYDARZENIA str. 16

 

 

Promocja książki Pawła Nowakowskiego
Maryja. Biografia Matki Bożej

13 listopada 2014 roku w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu miała miejsce promocja książki Pawła Nowakowskiego, wydanej przez Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK w Krakowie. Jest to kolejna impreza w ramach Klubu Dyskusyjnego Universum, którego organizatorami od kilkunastu już lat są Sandomierski Klub Inteligencji Katolickiej oraz Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Spotkanie, które zgromadziło około 40 osób, okazało się bardzo interesujące. Autor, doktor nauk historycznych (UJ), teolog (UJPII) oraz adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, przedstawił w swojej książce losy młodej kobiety, której życie związane zostało w sposób cudowny z największym wydarzeniem w dziejach świata. Z kolei na czwartkowym spotkaniu autor przedstawił stan wiedzy na temat Matki Bożej poprzez pryzmat warsztatu historyka. Ukazał m. in. losy tzw. mitu Nazaretu oraz próby wywodzenia kultu Matki Boskiej z greckiej tradycji kultu bogini Kybele, które współcześnie nie wytrzymują krytyki w świetle najnowszych świadectw naukowych, w tym archeologicznych. Organizatorzy pragną podziękować Wydawnictwu ZNAK za pomoc w przygotowaniu spotkania.

 

Piotr Ławrowski

 

Promocja książki Pawła Nowakowskiego - Maryja. Biografia Matki Bożej Promocja książki Pawła Nowakowskiego - Maryja. Biografia Matki Bożej Promocja książki Pawła Nowakowskiego - Maryja. Biografia Matki Bożej Promocja książki Pawła Nowakowskiego - Maryja. Biografia Matki Bożej

 

fot. PŁ

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
100. ROCZNICA POWSTANIA LEGIONÓW POLSKICH
Wspólne śpiewanie piosenek -
…swój życia los, na stos, na stos…

6 listopada 2014 roku już po raz drugi mieszkańcy Sandomierza mieli okazję uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu piosenek patriotycznych (wojskowych, zwłaszcza powstańczych i legionowych), które zostało przygotowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, I LO Collegium Gostomianum oraz LO i Gimnazjum Katolickie im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Okazją do zorganizowania imprezy było zbliżające się Święto Niepodległości oraz przypadająca w tym roku 100. rocznica powstania Legionów Polskich. Przed śpiewaniem miało miejsce wprowadzenie historyczne, które stało się dziełem trzech osób. Najpierw głos zabrał Burmistrz Sandomierza Pan Jerzy Borowski, który przedstawił wspólne wysiłki trzech wybitnych postaci, wywodzących się różnych tradycji i środowisk politycznych - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego, którzy pomimo różnic realizowali wspólny cel, jakim było odrodzenie Polski po wyniszczającym okresie zaborów. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Kapała – Głąb, z I LO Collegium Gostomianum, której prelekcja tematycznie wiązała się z rocznicą powstania Legionów Polskich: Polskie oddziały i organizacje wojskowe w czasie I Wojny Światowej. Jako ostatni głos zabrał Pan Zbigniew Puławski, który zwrócił uwagę na sandomierskie akcenty tego szczególnego momentu w dziejach Polski. To w Jakubowicach pod Ożarowem przed stu laty miały miejsce nominacje oficerskie dla ponad stu żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legionów. Wydarzenie to zostało upamiętnione 9 października w Ożarowie odsłonięciem okolicznościowego pomnika. Następnie rozpoczęła się część muzyczna, którą poprowadzili uczniowie Collegium Gostomianum Wiktoria Niedziółka i Przemysław Przyłucki. Młodzież Liceum i Gimnazjum Katolickiego im. św. Jadwigi Królowej pod opieką Pani Aleksandry Pawłowskiej oraz Chór szkolny Collegium Gostomianum pod kierownictwem Pana Wojciecha Kawy, wykonali kilkanaście pieśni, którym towarzyszył wyświetlany tekst. Dzięki temu zgromadzeni w Sali rycerskiej sandomierskiego Zamku zyskali okazję do wspólnego śpiewania. Wszystkim organizatorom, prelegentom, wykonawcom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy.

 

Piotr Ławrowski

 

Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych

Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych

Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych Wspólnym śpiewanie piosenek patriotycznych

 

fot. MB

 

 

WIERNOŚĆ NIEPEWNEJ JASNOŚCI…
90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta

Z okazji przypadającej w bieżącym roku 90. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu we współpracy z I LO Collegium Gostomianum oraz II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu, zorganizowało spotkanie złożone z czterech referatów. Miały one na celu przypomnienie i przybliżenie młodzieży sandomierskich szkół średnich postaci jednego z najwybitniejszych mistrzów słowa polskiego, którego twórczość nie straciła nic na swojej aktualności. A nawet więcej, proponowane są ciągle nowe horyzonty interpretacyjne tej wyjątkowo bogatej ideowo twórczości, mocno zakorzenionej w naszej ponad dwuipółtysiącletniej tradycji europejskiej. Pani Bożena Myl - Ciszkiewicz z sandomierskiego Collegium Gostomianum w swoim referacie pt. W stronę światła – sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, zwróciła uwagę na złożone i bogate odniesienia eschatologiczne obecne zwłaszcza w poezji autora Modlitwy Pana Cogito - podróżnika. Pani dr Danuta Paszkowska z Collegium Gostomianum wygłosiła referat pt. Zbigniew Herbert i Czesław Miłosz. Rozmowy poetów. Relacje między poetami przybierały formę najczęściej szczerej przyjaźni, ale miały miejsce również dramatyczne kryzysy wywołane zarówno odmienną oceną historii, jak i proponowaną wizją Polski współczesnej. Trzeci referat pozwolił nam znaleźć się na moment W teatrze Zbigniewa Herberta, a to dzięki wystąpieniu Pani Elżbiety Kownackiej z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Mniej znana dziedzina twórczości Herberta została przez niego zarzucona mniej więcej w połowie drogi twórczej. Zwraca się zwykle uwagę na fakt, iż dramaturgia autora Jaskini filozofów charakteryzuje się zbyt silnie zaznaczoną warstwą znaczeniową, która góruje nad walorami fabularnymi i dramatycznymi jego sztuk. Na koniec przedstawione zostały wątki filozoficzne obecne w całej twórczości Herberta w referacie Piotra Ławrowskiego z sandomierskiego Muzeum pt. Odtwarzając dramat myśli. Poeta - filozofem. Filozofia bowiem (obok sztuki) stanowiła jedną z podstawowych pozaliterackich dziedzin uprawianych na swój oryginalny sposób przez autora Struny światła. Odczytanie filozoficznych inspiracji pozwala nam głębiej zrozumieć przesłanie poety, które najtrafniej można określić, jako wierne trwanie po stronie skrzywdzonych i poniżonych. I to bez względu na wszystko, nawet bez wzajemności.

 

Piotr Ławrowski

 

Spotkanie w 90. rocznię urodzin Zbigniewa Herberta Spotkanie w 90. rocznię urodzin Zbigniewa Herberta Spotkanie w 90. rocznię urodzin Zbigniewa Herberta

Spotkanie w 90. rocznię urodzin Zbigniewa Herberta Spotkanie w 90. rocznię urodzin Zbigniewa Herberta Spotkanie w 90. rocznię urodzin Zbigniewa Herberta

 

fot. MB

 

 

Mariusz Bajek – Cerkwie Pogranicza

8 października 2014 r. w sandomierskim Zamku odbył się wernisaż wystawy stalowowolskiego rysownika Mariusza Bajka pt. Cerkwie pogranicza. Rysowanie wiejskich pejzaży, zabytkowych obiektów architektury sakralnej oraz podróżowanie to dwie pasje, którym Mariusz Bajek od wielu lat poświęca każdą wolną chwilę. Ołówkiem, rzadziej kredką utrwala na papierze „perełki architektoniczne”, napotkane na szlakach swych licznych wędrówek. Podróżuje w towarzystwie żony Zofii Życzyńskiej-Bajek, która zbiera i opracowuje pod kątem historycznym i kulturowym materiały do rysowanych przez męża obiektów. Małżonkowie wspólnie publikują swoje prace m.in. w wydawnictwach albumowych. Na wystawie wyeksponowano 18 wieloformatowych prac prezentujących wybrane obiekty drewnianej architektury sakralnej – cerkwie łemkowskie, bojkowskie, huculskie, występujące na terenie naszego wschodniego pogranicza. Podczas wernisażu Państwo Bajek w niezwykle interesujący sposób przybliżyli uczestnikom spotkania dzieje Kościoła Wschodniego oraz historię i symbolikę prezentowanych na wystawie cerkwi. Opowiedzieli o swoich pasjach, plenerach rysunkowych, podróżach ukierunkowanych na dokumentowanie drewnianej architektury sakralnej wschodniego pogranicza. Małżonkowie zaprezentowali gościom swoje publikacje książkowe, w tym album pt. Cerkiwe pogranicza, zawierający rysunki cerkwi uzupełnione tekstami Zofii Zyczyńskiej-Bajek. Miłym akcentem spotkania była możliwość zakupienia albumów z dedykacją autorów. Podczas wernisażu wyemitowany został film noszący ten sam tytuł co wystawa.

 

Iwona Łukawska

 

Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka

Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka Wernisaż wystawy rysownika Mariusza Bajka

 

fot. MB

 

 

Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej

W niedzielne przedpołudnie (5 października) w Domu Pracy Twórczej „Alicja”, grono gości wysłuchało interesującej gawędy Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej ( i nie tylko, bowiem w tle przesunęła się osobliwa postać Władysława Machejka, niekoniecznie dobrze wspominana). Z noblistką Pieszczachowicz znał się całe dziesięciolecia, więc miał co wspominać, również z pozycji „szefa” gdy długo prezesował krakowskiemu oddziałowi ZLP i gdy krótko redagował znakomite „Pismo”, w którym Szymborska prowadziła dział poezji. Uatrakcyjnieniem spotkania były oryginalne korespondencje ( kartki –wyklejanki) Poetki adresowane do jej przyjaciółki Ludmiły Marjańskiej – ze zbiorów naszego Muzeum. Przy tej okazji Autor podarował niektórym spośród gości egzemplarze swej najnowszej książki „Pisarze i dzieła” oraz miesięcznik „Kraków”, którego jest redaktorem naczelnym.

 

Jerzy Krzemiński

 

Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej

Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej Gawęda Jana Pieszczachowicza o Wisławie Szymborskiej

 

fot. PŁ

 

 

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
70. rocznica upadku Powstania Warszawskiego
WSPÓLNE ŚPIEWANIE - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

2 października 2014 roku w Zamku Królewskim w Sandomierzu miała miejsce uroczystość pt. NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … przygotowana z okazji 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 70. rocznicy upadku Powstania Warszawskiego. Organizatorzy uroczystości (Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum, Katolickie Gimnazjum i LO im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu), przedstawili dwuczęściowy program. Część pierwsza rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości kombatantów, wśród których byli: Pani doktor Maria Bęc – członek Koła AK w Sandomierzu, Pani Zofia Kołacz – prezes Koła Batalionów Chłopskich w Sandomierzu, Pani Zofia Guściora – członek Koła AK w Sandomierzu, Pan Rajmund Aschenbrenner – prezes Koła AK w Tarnobrzegu, Pan Janusz Jakubowski – prezes Koła AK w Sandomierzu, Pan Mieczysław Kopciowski – prezes Koła Sybiraków i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Pan Roman Blacha z Małżonką – prezes Związku Inwalidów Wojennych w Sandomierzu. Na uroczystość przybył także Burmistrz Miasta Sandomierza Pan Jerzy Borowski. Następnie miało miejsce krótkie wprowadzenie historyczne pt. Polskie Państwo Podziemne w Ziemi Sandomierskiej, które przedstawił Pan Artur Brzozowski z II LO im. T. Kościuszki w Sandomierzu. Na część drugą uroczystości, którą poprowadzili Wiktoria Niedziółka i Przemysław Przyłucki z I LO, złożyło się 10 piosenek w wykonaniu uczniów Katolickiego Gimnazjum i LO im. św. Jadwigi Królowej (opiekunem grupy jest Pani Aleksandra Pawłowska), i I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu pod kierownictwem Pana Wojciecha Kawy. Mimo, iż oba występy różniły się między sobą stylistyką wykonawczą, to w żadnym wypadku nie można odmówić obu wykonaniom pasji i zaangażowania. Jednym z celów spotkania była bowiem popularyzacja, tyleż wspaniałej co i dramatycznej historii Polski oraz treści pięknych piosenek poprzez wspólne śpiewanie. Do akcji miała włączyć się licznie przybyła młodzież sandomierskich szkół – różnie z tym było. Z pewnością jednak kontakt z historią i pieśnią zostawi w nich jakiś ślad, zwłaszcza zaś osobisty kontakt z uczestnikami tamtych wydarzeń. Część muzyczną uzupełniły deklamacje poezji w wykonaniu uczniów Collegium Gostomianum, których opiekunami były Panie: Agnieszka Kunys-Łukawska, Bożena Myl-Ciszkiewicz oraz dr Danuta Paszkowska, której zawdzięczamy również kontakt ze środowiskami kombatanckimi. Koordynatorką przedsięwzięcia była Pani Marta Korzynek z Collegium Gostomianum. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom uroczystości oraz współorganizatorom.

 

Piotr Ławrowski

 

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD … WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIOSENEK - NIECH PŁYNIE PIOSENKA Z BARYKAD …

fot. MB

 

 

Hieronimki 2014
Święto patronalne I Liceum Ogólnokształcącego
Collegium Gostomianum

30 września 2014 roku zaprzyjaźnione I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum obchodziło swoje święto patronalne - Hieronimki, które zawdzięcza nazwę swojemu założycielowi Hieronimowi Gostomskiemu. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zostało zaproszone do włączenia się w obchody święta tej znanej i cenionej sandomierskiej szkoły. Z radością uczyniło to w trojaki sposób. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia ubiegłego roku, rok 2014 został ustanowiony Rokiem Oskara Kolberga. Chcąc uczcić 200. rocznicę urodzin Oskara Kolberga, zrekonstruowana została w zarysie wiejska izba sandomierska oraz zaprezentowany został strój regionalny. Eksponaty zostały wypożyczone z Działu Etnograficznego sandomierskiego Muzeum dzięki życzliwości kustosz Iwony Łukawskiej. W referacie wygłoszonym przez Piotra Ławrowskigo z Działu Edukacyjno – Promocyjnego pt. Sandomierskie Oskara Kolberga, przedstawione zostały: sylwetka największego polskiego etnografa oraz krótka charakterystyka obrazu Sandomierskiego, jaki zawarty został w drugim tomie wielkiego dzieła Kolberga pt. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Następnym punktem programu było wręczenie nagród w konkursie regionalistycznym imienia Aleksandra Patkowskiego Bonum Publicum, w którym wziął udział sekretarz konkursowego jury kustosz Jerzy Krzemiński z Działu Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

Piotr Ławrowski

 

Hieronimki 2014 - Święto I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum Hieronimki 2014 - Święto I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum Hieronimki 2014 - Święto I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum

Hieronimki 2014 - Święto I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum Hieronimki 2014 - Święto I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum Hieronimki 2014 - Święto I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum

 

fot. Marta Korzynek

 

 

Spotkanie z Janem Adamem Borzęckim

Na kolejnym spotkaniu literackim zorganizowanym przez Muzeum w Domu Pracy Twórczej „Alicja”, sandomierzanie mieli rzadką okazję spotkać się z Janem Adamem Borzęckim, autorem niedawno wydanej powieści o wyraźnie intelektualno-eseistycznym charakterze p.t. Mniszka. Opowieść sandomierska. Spotkanie interesująco poprowadził poeta Grzegorz Kociuba. W jego trakcie zostały odtworzone trzy fragmenty w znakomitej interpretacji Bogdana Gumowskiego, redaktora i jak się okazuje aktora, z Radia Kielce. Ciekawą dyskusję zdominowała sprawa formy tej interesującej powieści, zagadnienia tolerancji religijnej oraz warsztatu pisarskiego.

 

Jerzy Krzemiński

 

Spotkanie z Janem Adamem Borzęckim Spotkanie z Janem Adamem Borzęckim Spotkanie z Janem Adamem Borzęckim Spotkanie z Janem Adamem Borzęckim

 

fot. Jerzy Krzemiński

 

 

II Międzyuczelniany Plener Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki
SANDOMIERZ 2014

Wieczorem w sobotę 20 września 2014 roku w Domu Pracy Twórczej Alicja przy ulicy Tkackiej 2 w Sandomierzu odbył się wernisaż prac malarskich i rysunkowych, które powstały w ramach II Międzyuczelnianego Pleneru Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, jaki miał miejsce w dniach 13 – 20 lipca. W tym roku organizatorem Pleneru był Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, kuratorem wystawy poplenerowej była prof. dr hab. Danuta Stępień - Kierownik Pracowni Technologii Kopii Ikony w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych ASP w Warszawie. Uczestnikami Pleneru byli: Danuta Stępień, Iwona Szmelter, Anna Zalewska – Falińska, Jerzy Nowosielski (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie), Elżbieta Basiul, Marek Basiul (Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń) oraz Ryszard Antoni Wójcik (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie).

 

Artysta konserwator zajmuje się szerokim spektrum zagadnień i problemów konserwatorskich, jakimi są: materia drewna, kamienia, metalu, szkła, tkaniny, malowideł sztalugowych i ściennych. Kolejnym wyzwaniem jest plener malarski, będący sprawdzianem i potwierdzeniem możliwości twórczych i własnych rozwiązań artystycznych. Aby to spełnić, należy mieć odpowiednie warunki, które znajdują się w Domu Pracy Twórczej Pani Alicji w pięknym i urokliwym mieście, jakim jest Sandomierz.

Prof. Jerzy Nowosielski, ASP Warszawa.

 

Dom Pracy Twórczej „ Alicja” powstał z moich marzeń z lat młodości. Marzyłam, aby być artystką malarką, lecz moje życie potoczyło się inaczej. Dopiero myśl ta powróciła, gdy rozpoczęłam nowe życie w Sandomierzu. (…) W tym roku odbył się II Międzyuczelniany Plener Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki z ośrodków akademickich Warszawy, Krakowa i Torunia. Dał mi on dużą radość i satysfakcję. Staram się, aby mój dom jak najlepiej służył artystom, nie tylko do pracy, ale również do odpoczynku. Mówią „Twój dom ma duszę!”.

Alicja Kaszyńska

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu pragnie serdecznie podziękować Pani Alicji Kaszyńskiej za zaufanie i zaproszenie do współpracy. Chcemy również wyrazić uznanie dla Jej cennej działalności, która zajmuje bardzo ważne miejsce na kulturalnej mapie miasta. Dziękujemy również uczestnikom Pleneru i wernisażu za piękne sandomierskie prace, wspólne plany na przyszłość, a także za miłą, rodzinną atmosferę pełną życzliwości.

 

Piotr Ławrowski

 

II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI

II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI

II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI II MIĘDZYUCZELNIANY PLENER ARTYSTÓW KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI

 

fot. PŁ

 

 

XII edycja Konkursu
Nasze Sandomierskie – kulinaria regionalne

20 września 2014 r. w sali widowiskowej sandomierskiego Zamku rozstrzygnięta została XII edycja konkursu Nasze sandomierskie - kulinaria regionalne, popularyzującego tradycyjne potrawy kuchni wiejskiej regionu świętokrzyskiego. Produkty mleczne oraz potrawy przygotowane na bazie nabiału stanowiły motyw przewodni tegorocznej potyczki konkursowej. Pięć gmin powiatu sandomierskiego (Dwikozy, Łoniów, Koprzywnica, Obrazów, Wilczyce) rywalizowało ze sobą o zdobycie głównej nagrody Srebrnej Chochli. Gminy prezentowały przygotowane „produkty kulinarne” przed komisją jurorską złożoną z etnografów i twórczyń ludowych oraz zgromadzoną publicznością. Jurorzy oceniali pochodzenie regionalne potraw, indywidualne walory smakowe, przyjętą formę prezentacji oraz estetykę stoisk, suto zastawionych różnorodnymi potrawami, wypiekami, napitkami, owocami, przeznaczonymi do degustacji. Potrawa o niebiańskiej nazwie Serowe obłoczki przyniosła zwycięstwo gminie Obrazów. Uczestnikom spotkania wręczone zostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sandomierza. Atmosferę spotkania umilał występ Zespołu Śpiewaczego Słupczanie. Tegoroczna edycja konkursu kulinarnego wpisała się w kalendarz imprez organizowanych w ramach XXII Europejskich Dni Dziedzictwa, a obchodzonych w Polsce pod hasłem Dziedzictwo – źródło tożsamości.

 

Serowe obłoczki

Składniki:

250 dag twarogu
80 dag masła
2 jajka
1 szkl. mąki
cukier do smaku
bułka tarta
sól
1 łyżka oleju
cukier puder do smaku

Wykonanie:

Ser, jajka, mąkę, cukier, masło ucieramy na gładką masę. Łyżką formujemy kluski i wkładamy do wrzącej, osolonej wody z dodatkiem oleju. Gotujemy na małym ogniu ok. 5 minut, aż kluseczki wypłyną na powierzchnię. Bułkę tartą rumienimy na maśle, dodajemy cukier puder do smaku. Wyłożone na półmisek serowe kluseczki polewamy zrumienioną bułką.

 

Iwona Łukawska

 

1. Stoisko Gminy Wilczyce. 2. Stoisko Gminy Obrazów. 3. „Serowe obłoczki” – potrawa konkursowa Gminy Obrazów. 4. „Pierogi leniwe” – potrawa konkursowa Gminy Dwikozy. 5. Stoisko Gminy Łoniów.

6. Biały ser – produkt konkursowy Gminy Łoniów. 7. Stoisko Miasta i Gminy Koprzywnica. 8. „Zacirki na mlyku” – potrawa konkursowa Miasta i Gminy Koprzywnica. 9. Prezentacja Srebrnej Chochli przez organizatorów. 10. Komisja jurorska.

11. Prezentacja potrawy przez delegację Gminy Dwikozy. 12. Prezentacja potrawy przez delegację Miasta i Gminy Koprzywnica. 13. Prezentacja produktu kulinarnego przez delegację Gminy Łoniów. 14. Prezentacja potrawy przez delegację Gminy Obrazów. 15. Prezentacja potrawy przez delegację Gminy Wilczyce.

16. Występ Zespołu Śpiewaczego Słupczanie. 17. Degustacja potrawy przez członkinie komisji jurorskiej. 18. Degustacja potrawy przez członkinie komisji jurorskiej. 19. Degustacja smakołyków przygotowanych przez gminy. 20. Wręczenie głównej nagrody Srebrnej Chochli Gminie Obrazów.

 

fot. MB

 

 

Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza

W dniu 16 sierpnia, w reprezentacyjnej galerii Zamku Sandomierskiego, odbył się wernisaż wystawy „Moje życie w Sandomierzu" Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza, stanowiący pierwszą, oficjalną część uroczystości. Po wystąpieniach ze strony Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - Pani Dyrektor Ewy Słotwińskiej i kuratora wystawy Bożeny Ewy Wódz, kolejne minuty ceremonii poświęcone były na odczytywanie nadesłanych gratulacji, osobiste składanie życzeń i wręczanie urodzinowych upominków; nie obyło się przy tym bez wręczenia naszemu Mistrzowi wspaniałego tortu. Istotnym punktem programu było przemówienie Jubilata, zakończone zaproszeniem wszystkich gości do zwiedzania wystawy oraz osobiście przygotowanego stołu "politycznego" z ogromnym koszem jabłek, sokami jabłkowymi, szarlotką i cydrem.

Na urodziny Mistrza Cezarego goście przybyli tłumnie - rodzina, przyjaciele, znajomi i sympatycy jego twórczości - około dwustu osób z całej Polski, od Bieszczadzkiego Dwernika po Słupsk. Przybyli przedstawiciele lokalnych władz - miejskich i wojewódzkich, przedstawiciele środowisk artystycznych - Stowarzyszeń, Uczelni, Galerii, Muzeów - z Warszawy, Łodzi, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzegu i Stalowej Woli, artyści, politycy, ludzie najróżniejszych profesji. Świętowaliśmy w licznym gronie, w miejscu szczególnym dla kariery artystycznej Cezarego Łutowicza.

Na wniosek Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Małgorzata Omilanowska uhonorowała Cezarego Łutowicza Nagrodą Okolicznościową.

Sandomierz, dn. 16.08.2014

 

Szanowny Pan

Cezary Łutowiczv

 

Drogi Jubilacie, Mistrzu, Przyjacielu,

70 urodziny są doskonałą okazją do złożenia gratulacji, wyrazów najwyższego uznania i podziękowania za stworzenie imponującego dorobku artystycznego w dziedzinie sztuki złotniczej i wieloletnią współpracę z naszym Muzeum.

Z ogromnym podziwem i szacunkiem patrzymy na Pańską postawę artystyczną i społeczną, na wspaniałą osobowość pasjonata pełniącego misję pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

Niechaj wszystkie następne lata, naznaczone sukcesami, wiodą Pana ku kolejnym jubileuszom.

 

Z poważaniem

p.o. dyrektora Ewa Słotwińska

 

Bożena E. Wódz

 

Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza

Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza

Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza Jubileusz 70-lecia Cezarego Łutowicza

 

fot. Izabela Wójcik, Małgorzata Pszczółnak

 
 
17227373 Unikalnych wizyt