Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferty i cennik · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest sobota, 21 lipca 2018 r. 202 dzien roku  
 
Aktualności Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Nasi partnerzy Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 

 
Oferta edukacyjna

 

Lekcje muzealne dedykowane są dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Zajęcia zostały przygotowane z uwzględnieniem programu nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak również w oparciu o muzealne ekspozycje i posiadane zasoby. W naszej ofercie znajdują się lekcje z zakresu archeologii, etnografii, historii, literatury i sztuki. Prowadzone są przez pracowników Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Wszystkie lekcje posiadają charakter interaktywny i łączą się z czynnym zaangażowaniem uczestników.

Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 25-osobowych, od wtorku do piątku, w godzinach pracy muzeum, w uzgodnionych z zainteresowanymi terminach, po wcześniejszej rezerwacji.

W przypadku zainteresowania grup osób dorosłych (min. 15 osób) poniższymi tematami, możliwe są spotkania połączone z prezentacjami multimedialnymi i zwiedzaniem muzeum lub jego ekspozycji.

Uczestnik lekcji bądź warsztatów opłaca bilet edukacyjny w cenie 6 zł od osoby (w ramach opłaty przewidziane są 45-minutowe zajęcia, a także zwiedzanie wystawy tematycznie związanej z tytułem lekcji).

Tematy lekcji dla grup przedszkolnych oraz szkół podstawowych

1) Po co nam muzea? - uczestnicy zajęć dowiedzą się czym zajmują się i po co istnieją muzea, czym konkretnie zajmuje się Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Dzieci poznają zawód muzealnika oraz będą miały okazję przyjrzeć się jego pracy. Po spotkaniu uczeń jest w stanie podać kilka przykładów naszego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, materialnego i niematerialnego, wskazać różne typy źródeł wiedzy (np. historycznych). Zrozumie, dlaczego należy chronić dziedzictwo (problematyka związana z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie, archeologią, historią, etnografią, geografią, biologią – środowiskiem geograficznym).

2) Co łączy archeologa ze szpachelką – czyli o tym, kim jest archeolog i na czym polega jego praca. Uczestnicy otrzymają także informacje na temat specyfiki kulturowego dziedzictwa przedhistorycznego (przed powstaniem np. Państwa Polskiego), poznają podstawowe terminy, jak również dowiedzą się m.in. co to są tzw. znaleziska lub odkrycia przypadkowe, co należy zrobić w sytuacji odkrycia zabytku. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: pradzieje, archeologia, dziedzictwo kulturowe, zabytki archeologiczne (problematyka związana z archeologią).

3) Zakopany topór – zajęcia poświęcone prezentacji wiedzy dotyczącej życia mieszkańców Wyżyny Sandomierskiej w czasach przedhistorycznych (od początków gospodarki rolno-hodowlanej: młodszej epoki kamienia po wczesne średniowiecze). Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: pradzieje, czasy przedhistoryczne, gospodarka myśliwsko-łowiecka, gospodarka rolno-hodowlana, udomowienie roślin i zwierząt (problematyka związana z archeologią, paleoekologią).

4) Od siekierki do smartfona – lekcja poświęcona różnym surowcom wykorzystywanym przez człowieka od pradziejów po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego bogactwa – krzemienia. Uczestnicy dowiedzą się jak powstawał m.in. krzemień, dlaczego, do czego i jak był/jest wykorzystywany przez człowieka. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: surowce skalne, krzemień, brąz (stop miedzi i cyny), produkcja żelaza (dymarkowa) w czasach przedhistorycznych na ziemi sandomierskiej, rzemiosło, sztuka złotnicza (problematyka związana z archeologią, sztuką).

5) Zabawa w kolory – paleta barw – lekcja poświęcona twórczości artystycznej, głównie malarskiej. Uczestnicy uzyskają informacje o początkach sztuki, jej zróżnicowaniu, a w szczególności o posiłkowaniu się różnorodnymi barwnikami i kolorystyką przez twórców dzieł sztuki. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: sztuka, malarstwo, barwniki naturalne i sztuczne, symbolika barw, kolorystyka (problematyka związana ze sztuką).

6) Na obiedzie u króla - uczestnicy zajęć poznają okoliczności znalezienia tzw. skarbu przedmiotów rzemiosła artystycznego w Małachowie k. Ćmielowa (prezentowanego na ekspozycji Muzeum Okręgowym w Sandomierzu), a na jej kanwie historię polskiego rzemiosła artystycznego, uzyskają wiedzę o sztuce zdobniczej od XVII wieku do czasów współczesnych, także na temat codziennego życia dworskiego. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: skarb (w znaczeniu naukowym), rzemiosło artystyczne, sztuka zdobnicza, wytwórczość rzemieślnicza, życie dworskie (problematyka związana z etnografią, historią i sztuką).

7) W odwiedzinach u pradziadków– zajęcia poświecone życiu codziennemu mieszkańców podsandomierskich wsi na przełomie XIX i XX wieku. Na lekcji poruszane jest zagadnienie ważkości i celów pracy w życiu człowieka. Wyjaśniane są kwestie łączące się m.in. z pojęciem społeczeństwa, współpracy i kooperacji, podziałami społecznymi, opisem różnych grup społecznych, z uwzględnieniem ich znaczenia i roli. Poruszany zostaje także aspekt pamięci i kultywowania tradycji, a ponadto znaczenia pamiątek rodzinnych. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: życie codzienne, miasto, wieś, społeczeństwo (problematyka związana z etnografią, historią, sztuką).

8) Gdy San domierzał do Wisły – uczestnicy zajęć dowiedzą się o życiu Sandomierza. Poznają historię grodu, formy budowli obronnych oraz życie mieszkańców. Na lekcji omawiamy także historię powstania i funkcję miasta, jak też charakterystykę miasta średniowiecznego i związanej z nim społeczności. Uczestnicy zapoznają się z historią naszej „małej ojczyzny”. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: gród (grodzisko), życie codzienne, miasto, osadnictwo, topografia osadnictwa, warunki geograficzne (problematyka związana z historią).

9) W zamkowym labiryncie – zajęcia poświęcone genezie i historii zamku królewskiego w Sandomierzu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności m.in. króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: zamek, założenie obronne, architektura, budownictwo, style architektoniczne (problematyka związana z historią, sztuką).

10) Starodruki – stare e-booki – zajęcia poświęcone historii i znaczeniu książki dla kultury i wiedzy człowieka, z uwzględnieniem informacji o początkach pisma, zmienności i dziejach materiałów rękopiśmiennych, technice powielania książek (też druku). Uczniowie poznają takie terminy jak m.in.: alfabet, pismo, rękopis, druk, rodzaje literackie (problematyka związana z archeologią, historią, literaturą).

Tematy lekcji dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

1) Dzieje królewskiego zamku sandomierskiego – przedstawienie genezy i historii zamku w Sandomierzu (obecnej siedziby Muzeum Okręgowego), z uwzględnieniem m.in. kwestii architektonicznych i użytkowych wraz z informacjami o jego mieszkańcach (w szczególności królach polskich).

2) Gdy San domierzał do Wisły – geneza i przeszłość miasta Sandomierza na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych, z uwzględnieniem posiadanych eksponatów i ich kopii (np. aktu lokacyjnego, dokumentów, pieczęci itp.).

3) Sandomierszczyzna na przestrzeni wieków – przeszłość mieszkańców ziemi sandomierskiej od początków gospodarki rolno-hodowlanej (młodsza epoka kamienia - wczesne średniowiecze). Prezentacja stanu wiedzy na podstawie wyników badań archeologicznych oraz danych historycznych.

4) Czym jest piękno i dlaczego zachwyca? – postrzeganie piękna na przestrzeni wieków w różnych sztukach plastycznych wraz z uwzględnieniem zmienności stylów w sztuce (w możliwym zakresie wykorzystano dla prezentacji zabytki Sandomierza i okolic).

Lekcje muzealne przygotowane na kanwie wystaw czasowych:

Między abstrakcją a ekspresją - Dział Sztuki.
Na lekcji młodzież zaznajomiona zostanie z podstawowymi terminami spotykanymi w sztuce. Pozwoli jej to na lepsze rozeznanie w złożonej tematyce, zwłaszcza sztuki współczesnej.

Lekcje muzealne można zamówić osobiście, telefonicznie (w godzinach pracy muzeum) bądź mailowo z minimum tygodniowym wyprzedzeniem:

Dział Edukacyjno-Promocyjny
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12
Tel. 15 644 57 57, wew. 33, 35
Tel. kom. 698639312, 698637318
e-mail:

a.boron@zamek-sandomierz.pl
e.orlowska@zamek-sandomierz.pl
edukacja@zamek-sandomierz.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
 
15838326 Unikalnych wizyt