Szukaj:
 
 
 
  Strona główna · Godziny otwarcia . Ceny biletów · Oferty i cennik · Oferta edukacyjna · Lokalizacja Zamku · Wolontariat · Kontakt  
  Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest sobota, 20 pazdziernika 2018 r. 293 dzien roku  
 
Aktualności Wydarzenia
Wystawy
Wystawy czasowe Wystawy stałe
O muzeum
Działy i zbiory Historia muzeum Zamek sandomierski Szachy Publikacje Nagrody i wyróżnienia Mikołaj Gomółka Nasi Darczyńcy Podziękowania
Nasi partnerzy Galeria Logowanie
 
Losowa fotografia
 

 

100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

 
Ogłoszenia i przetargi 2

OGŁOSZENIE

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu na dziedzińcu Sandomierskiego Zamku lub parkingu dolnym na działalność usługową związaną z obsługą ruchu turystycznego.

 

Czas trwania dzierżawy:

w terminie od 1 kwietnia 2018 r.

 

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną cenę brutto za 1 miesiąc dzierżawy,

- opis proponowanej działalności.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 19 marca 2018 r. do godziny 15.00

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65), listem na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz lub e-mailem na adres: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl. Ofertę cenową można również złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,

ul. Zamkowa 12,

27-600 Sandomierz

Telefonicznie 15 832 22 65 wew. 34

Osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski

m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

W związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P4 Sp. z o.o., Skrytka pocztowa 43, 02-671 Warszawa.

Oferty zostały złożone przez następujące firmy:

1.Telestrada S.A. Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa

2. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

3. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

4. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
w zakresie lokalizacji zaworu mag-3 i punktu pomiarowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

Zamawiający
Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 015 832-22-65

Przedmiot zamówienia:
na podstawie załącznika nr 1 (Projekt budowlany) i załącznika nr 2 (przedmiar, kosztorys ślepy):

 • Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w zakresie lokalizacji zaworu MAG-3 – elementu sytemu aktywnego bezpieczeństwa instalacji gazowej – do zewnętrznej szafki gazowej, przy głównym wejściu do budynku.
 • Wykonanie lub zakup i montaż nowej szafki gazowej.
 • Przebudowa instalacji gazowej w zakresie zamiany lokalizacji gazomierza z pomieszczenia magazynu do projektowanej zewnętrznej szafki gazowej wnękowej.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej z geodezyjną inwentaryzacją stosownie do art. 43 ustawy Prawo Budowlane.

Termin realizacji
do 30 kwietnia 2018 r.

Ocena ofert

 • Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena - 100%.
 • Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę o ile zmieści się w przedziale do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
 • W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących niezbędnych do wykonania zamówienia.

Miejsce oraz termin składania ofert:

 • Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres:m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl.
 • Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
 • faksem (15 832-22-65)
 • listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz)
 • Oferty należy składać do dnia 29 marzec 2018 r. do godziny 12.00

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
Telefonicznie: 698-636-593 lub 15 832 22 65 wew. 35,
osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski
m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego. 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 015 644-57-57

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych, sprawnych i gotowych do użycia telefonów dla potrzeb służbowych Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

1. Zapotrzebowanie na 7 abonamentów wraz z dostawą 7 sztuk fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z kartą SIM – z możliwością zamówienia dodatkowych nowych numerów w różnym terminie w trakcie trwania umowy na tych samych warunkach.

2. Okres gwarancji na oferowane aparaty telefoniczne – 24 miesiące. Do każdego dostarczonego aparatu telefonicznego.

3. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:

a) bezpłatne połączenia w ramach abonamentu na każdą kartę SIM do wszystkich sieci na terenie kraju, również stacjonarnych;

b) zablokowanie połączeń na numery specjalne np. rozpoczynającymi się od 0-700..., w uzgodnieniu z Zamawiającym;

c) bezpłatne załączenie usługi roamingu;

d) bezpłatną usługę poczty głosowej w kraju;

e) bezpłatne informowanie o stanie konta abonenta;

f) całodobowe biuro obsługi klienta oraz pomoc techniczną;

g) wyznaczenie opiekuna technicznego (wskazanego z imienia i nazwiska) do bezpośredniego

kontaktu przez cały czas realizacji umowy;

h) bilingi szczegółowe dla wszystkich numerów dostarczane odrębnie dla każdego numeru w wersji papierowej wraz z fakturą (ewentualnie bezpłatny dostęp internetowy z możliwością wydrukowania w/w zestawienia);

i) wymianę karty SIM w cenie nie wyższej niż 1 zł (netto) – wymiana dokonana będzie w przypadku kradzieży oraz innych przypadkach niezawinionych przez zamawiającego;

j) dostawę aparatów telefonicznych wraz z aktywacją nowych abonamentów w dniu wejścia w życie umowy (za 1 zł);

k) aktywacja karty SIM powinna być bez kosztowa;

l) przeniesienie obowiązujących numerów do nowego operatora – bez kosztowo.

4. Zasięg świadczonych przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych powinien obejmować co najmniej 91% terytorium RP, według aktualnie publikowanych map zasięgu Wykonawcy, w tym siedzibę Zamawiającego, na poziomie zapewniającym realizację transmisji głosu w każdych warunkach.

5. Opłata abonamentowa wykazana na fakturze będzie łączną opłatą dla wszystkich 7 numerów, z wyszczególnieniem poszczególnych usług dla każdego numeru w załączniku do faktury.

6. Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.).

7. W okresie obowiązywania umowy przewiduje się dostawę 7 aparatów telefonicznych o parametrach technicznych, nie niższych niż:

1) Przekątna ekranu 5.0 cali

2) wyświetlacz / rozdzielczość: kolorowy , min. 540 x 960

3) funkcje dodatkowe: system głośnomówiący

4) Procesor 1,2 GHz,

5) pamięć operacyjna 1.5 GB RAM

6) pamięć wewnętrzna 4 GB

7) aparat - rozdzielczość matrycy - 8 Mpix

8) instrukcja obsługi w języku polskim, ładowarka standardowa, telefon z baterią – w zestawie

9) bateria akumulator ; czas czuwania min. 400 godz.; czas rozmowy min. 300 min.

10) menu w języku polskim

11) okres gwarancji producenta: 24 miesiące

12) technologia dual sim.

Termin realizacji:

aktywacja 1 z numerów (1 karta sim), możliwość korzystania z usług telefonii komórkowej powinna nastąpić od dnia 16.04.2018 r. na okres 24 miesięcy, aktywacja 6 pozostałych numerów (5 kart sim), możliwość korzystania z usług telefonii komórkowej powinna nastąpić od dnia 24.04.2018 r. na okres 24 miesięcy.

Forma płatności:

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę za dany miesiąc w terminie do 10-go dnia miesiąca następnego. Faktura płatna będzie w terminie czternastu dni od jej dostarczenia Zleceniodawcy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.

Formy składania ofert:

Oferta uwzględniająca szczegółowy przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Oferta musi zawierać wyrażona w złotych (PLN) cenę netto + podatek vat określoną za cały przedmiot zamówienia.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65), listem na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz lub e-mailem na adres: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl. Ofertę cenową można również złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Termin: do dnia 5 marca 2018 do godziny 12.00

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

Telefonicznie 15 832 22 65 wew. 34 Osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn, których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.). Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy

ZAPYTANIE OFERTOWE
na sporządzenie projektu budowlanego
wykonania izolacji i adaptacji podziemi Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu

W związku z zapytaniem ofertowym na “Sporządzenie projektu budowlanego wykonania izolacji i adaptacji podziemi Muzeum Okręgowego w Sandomierzu” informujemy, że z powodu otrzymania ofert których realizacja przekracza nasze możliwości finansowe nie wybieramy żadnej z ofert.

Zamawiający
Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 015 832-22-65

Przedmiot zamówienia
Wykonanie przedmiarów, kosztorysów i projektu budowlanego na przeprowadzenie następujących prac w byłym zamku królewskim (skrzydło istniejące – zachodnie) wpisanym do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego (nr A.737) - siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz (nr księgi wieczystej: KI1S/000386884/6), obejmujących:

 • Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku i włączenia do użytkowania – dawnych piwnic nieistniejącego już skrzydła północnego znajdujących się pod dziedzińcem zamkowym i w obrębie muru kurtynowego - sąsiedztwo baszty tzw. oktogonalnej (załącznik nr 1)
 • Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej muru zamku od strony wschodniej (załącznik nr 2)
 • Naprawa elewacji ściany wschodniej budynku od strony dziedzińca i schodów głównych wejściowych (załącznik nr 3).
 • Uwzględnienie w ofercie realizacji kosztu wariantu dodatkowego (B): naprawa elewacji północnej ściany budynku (załącznik nr 4).
 • Wykonanie dokumentacja wykonawczej przedmiotu zamówienia winno uwzględniać niezbędne prace poprzedzające, a zwłaszcza:
  • sporządzenie niezbędnych ekspertyz technicznych i konserwatorskich
  • przeprowadzenie niezbędnych rozpoznań/badań konserwatorskich lub architektonicznych
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
 • Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dokumentacja powinna być wykonana w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegaturą w Sandomierzu i zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z póź. zm.), jak również z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Uwaga: ew. dodatkowe zapytanie/informacje prosimy kierować pocztą e-mail na adres: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Termin realizacji zamówienia
do dnia 28 lutego 2018 r.

Kryterium wyboru oferty

 • cena 90%
 • doświadczenie przy robotach konserwatorskich, restauratorskich i pracach budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru (mile widziane referencje) - 10 %.

Forma płatności
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Składanie ofert na realizację
Ofertę można przesłać:

 • faksem (15 832-22-65)
 • listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
 • pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl
  nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 r.
 • podpisanie umowy przewiduje się w ciągu tygodnia od dnia rozstrzygnięcia wyboru wykonawcy.

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.). Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE
na konserwację i pomoc w użytkowaniu programu księgowego ENOVA
w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
w okresie 1.01.-31.12. 2018 r.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na konserwację i pomoc w użytkowaniu programu księgowego ENOVA w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje nadzór nad konserwacją i użytkowaniem przez Zamawiającego pakietu programu księgowo-płacowego ENOVA, ze składowymi:

- pakiet ENOVA Handel wersja złota

- pakiet ENOVA Księgi Handlowe

- pakiet ENOVA Księga Inwentarzowa

- pakiet ENOVA Kadry i Płace wersja srebrna.

W ramach realizacji usługi przewiduje się wizyty przedstawicieli Wykonawcy usługi w siedzibie Zamawiającego (w zależności od potrzeb).

 

Zakres usługi obejmuje w szczególności następujące czynności:

- szybka pomoc techniczna przy pomocy zdalnego pulpitu (jeśli możliwa)

- bieżące techniczne aktualizacje oprogramowania

- bieżące aktualizacje oprogramowania wynikające ze zmian przepisów finansowych i podatkowych

- cykliczne tworzenie kopii zapasowych (do ustalenia)

- ustawianie automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa (jeśli program umożliwia)

- doraźne konsultacje/usuwanie awarii oprogramowania

- szkolenie pracowników MOS.

Uwaga: w odpowiedzi na zapytanie ofertowe prosimy o ewentualne inne propozycje konserwatora.

 

Termin realizacji:

pomiędzy 1.01.-31.12 – 2018 r.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie skutkować będzie wystawieniem faktury (miesięcznie/kwartalnie). Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65), listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz, pocztą e-mail: e-mail: k.bublik@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do 8 grudnia (piątek) 2017 r.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm.) , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

Oferta pracy
Poszukiwany specjalista ds. księgowych, kadr i płac/specjalista ds. zamówień publicznych
zakres: kadry, zamówienia publiczne, umiejętności pozyskiwania grantów; pomoc w pracach księgowych.

Pilnie przyjmiemy do pracy osobę dysponującą niezbędnym doświadczeniem na stanowisko specjalisty ds. księgowych, kadr i płac/specjalista ds. zamówień publicznych w rejestrowanym Muzeum Okręgowym w Sandomierzu.

 

Miejsce pracy:

Sandomierz,

ul. Zamkowa 12

(b. zamek królewski wpisany do rejestru zabytków)

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

Obowiązki:

I. Obowiązki specjalisty ds. księgowych, kadr i płac

1. Obsługa programu kadrowo-płacowego, programu PŁATNIK.

2. Prowadzenie teczek akt osobowych.

3. Przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, skierowania na badania, dokumenty dot. Zatrudnienia

4. Przygotowanie dokumentów związanych ze zwolnieniem z pracy (świadectwo pracy, RP-7).

5. Przygotowywanie dokumentów z awansowaniem, nagradzaniem oraz zaszeregowaniem pracowników.

6. Sporządzanie list plac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych.

7. Sporządzanie rocznych deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT 4R), obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

8. Sporządzanie i rozliczanie pełnej dokumentacji do ZUS (zgłoszenie, wyrejestrowanie, deklaracje, raportu RUMA).

9. Ustalanie harmonogramu pracy i prowadzenie dokumentacji urlopów i rocznych kart ewidencji czasu pracy, rozliczenie nadgodzin i dni wolnych od pracy

10. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników

11. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

12. Sporządzanie sprawozdań do GUS

13. Prowadzenie pełnej dokumentacji PEFRON (deklaracje miesięczne, roczne, zaliczki)

14. Planowanie, kierowanie, monitorowanie wszystkich prac opiekunów wystaw oraz odpowiedzialność za całokształt prac realizowanych przez podległych pracowników oraz organizowanie zadań podległym pracownikom.

15. Organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników związana z opieką nad wystawami.

16. Sporządzanie przelewów bankowych

17. Prowadzenie kasy MOS (wpłaty/wypłaty)

II. Obowiązki specjalisty ds. zamówień publicznych

1. Organizacja i realizacja zamówień publicznych w MOS.

2. Nadzorowanie i kontrola procedury zamówień publicznych w MOS.

. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Sporządzanie dokumentacji postępowań o zamówienie publiczne.

5. Przygotowanie i publikowanie ogłoszeń (w zależności od wartości zamówienia) w siedzibie/na stronie internetowej MOS, Biuletynie Zamówień Publicznych itp.

6. Udzielanie jednostkom organizacyjnym informacji co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Pzp.

7. Sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych.

8. Przechowywanie dokumentacji postępowania.

9. Przygotowywanie projektów prawa wewnętrznego MOS (np. zarządzeń) dotyczących zamówień publicznych.

10. Weryfikacja prawidłowości i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne.

11. Koordynacja i kontrola czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu.

12. Kontrola poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznym.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane ekonomiczne) z profilem: księgowość, kadry, zamówienia publiczne.

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

3. Bardzo dobra organizacja pracy.

4. Umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Znajomość języka obcego (preferowany j. angielski).

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie na umowę o pracę (pocz. na czas określony) – pełny etat od 1.XII 2017 r./1.I. 2018 r.

2. Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (zgodnie ze stawkami obowiązującymi w muzealnictwie, zależne od stażu pracy).

3. Ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej placówce województwa świętokrzyskiego – byłym zamku królewskim.

4. Ciekawą, satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze.

5. Możliwości samokształcenia i awansu.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV - wraz z danymi kontaktowymi, opcjonalnie referencje (mile widziane) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 20 listopada 2017 roku (z dopiskiem "Kadry - praca Specjalisty ds. księgowych, kadr i płac/specjalista ds. zamówień publicznych"). Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praktyka w zawodzie, zwłaszcza w placówce kultury. Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

Adres: ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz; e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Oferta pracy – konserwator zabytków

Pilnie przyjmiemy do pracy osobę dysponującą niezbędnym doświadczeniem na stanowisko konserwatora zabytków (o profilu konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby drewnianej) w rejestrowanym Muzeum Okręgowym w Sandomierzu – w nowej Pracowni Konserwacji powstałej ze środków MKiDN w 2016 r.

 

Miejsce pracy:

Sandomierz,

ul. Zamkowa 12

(b. zamek królewski wpisany do rejestru zabytków)

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

Obowiązki:

1. Prowadzenie konserwacji pełnej i zachowawczej zabytków z zasobów muzeum (wraz z niezbędną dokumentacją) z zasobów muzeum.

2. Kwalifikowanie zabytków do konserwacji poza muzeum.

3. Sporządzanie ocen konserwatorskich muzealiów użyczanych i pozyskiwanych (np. w ramach wystaw czasowych).

4. Udział w pracach remontowych (w zakresie umiejętności konserwatorskich) prowadzonych w zabytkowej siedzibie muzeum – zamku o genezie średniowiecznej.

5. Rozbudowa pracowni konserwacji zabytków Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki (preferowana specjalizacja - konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby drewnianej).

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

3. Bardzo dobra organizacja pracy.

4. Umiejętność pracy pod presją czasu.

5. Znajomość języka obcego (preferowany j. angielski).

 

Opis stanowiska:

1. Prowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją.

2. Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub użyczeń itp.

3. Prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych.

4. Wykonywanie kopii obiektów zabytkowych w ramach istniejących specjalności Muzeum (zgodnie ze specjalizacją), wraz z niezbędną dokumentacją.

5. Tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej (we współpracy z fotografem Muzeum) konserwowanych obiektów.

6. Prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów.

7. Prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich, udzielanie zaleceń konserwatorskich działom.

8. Konsultowanie prac architektoniczno-konserwatorskich (realizacja w ramach kompetencji) w obiektach Muzeum pod kątem potrzeb, zaleceń i uwag służb konserwatorskich.

 

Oferujemy:

1. Zatrudnienie na umowę o pracę (pocz. na czas określony) – pełny etat od 1 grudnia 2017 r.

2. Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (zgodnie ze stawkami obowiązującymi w muzealnictwie, zależne od stażu pracy).

3. Ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej placówce województwa świętokrzyskiego – byłym zamku królewskim.

4. Pracę w nowo tworzonej pracowni konserwatorskiej.

5. Ciekawą, satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze.

6. Możliwości samokształcenia i awansu.

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, C.V.- wraz z danymi kontaktowymi, opcjonalniee rferencje, mile widziane portfolio) osobiście (sekretariat) lub pocztą (w tym e-mail) w terminie do 15 października 2017 roku (z dopiskiem "Kadry - praca konserwatora"). Dodatkowym atutem będzie udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora zabytków. Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

Adres: ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz; e-mail: sekretariat@zamek-sandomierz.pl

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przeglądów okresowych w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń i eksploatacji kotłowni, obejmować będzie następujące czynności:

1. Konserwacja kotłów (czyszczenie, sprawdzanie stanu komory spalania.)

2. Czyszczenie i regulacja palników z wykonaniem wydruku analizy spalin dla każdego kotła.

3. Czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów.

4. Regulacja i kontrola systemu sterowania.

5. Kontrola stanu naczyń przeponowych.

6. Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym.

7. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających ( zawory bezpieczeństwa, czujnik minimalnego poziomu wody).

8. Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotłów.

9. Sprawdzenie działania i skuteczności wentylacji nawiewno-wyciagowej.

10. Sprawdzenie funkcjonowania zaworu elektromagnetycznego kotłowni.

Inne warunki zamówienia:

wymagane uprawnienia eksploatacyjne E (kwalifikacje) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno – pomiarowym w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie zamówienia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Dz.U. z dnia 21 maja 2003r).

Uprawnienia (kwalifikacje) do sprawdzania stanu technicznego kotłów (art. 62 ust. 1 pkt. 5 Prawa Budowlanego) oraz do kontroli instalacji gazowych (art. 62 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego) w zakresie obsługiwanych urządzeń i instalacji określonych w przedmiocie zamówienia.

Uprawnienia D (kwalifikacje) w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci objętych zakresem zamówienia oraz osobami wykonujących prace w zakresie eksploatacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w/w kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przed podpisaniem umowy.

Opis kotłowni:

W kotłowni zainstalowane są 3 kotły kondensacyjne Logamax plus GB 162 pracujące w kaskadzie o mocy 100 kW każdy, wraz z urządzeniami regulacyjnymi do pracy pogodowej kotła typu Logamatic R4121 i R4122, FM 442 i FM457.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

 

Realizacja zamówienia –Do dnia 25-10-2017.

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 18.09.2017 r. do godziny 12.00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie przeglądów okresowych w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych w budynku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

1. Roczny przegląd stanu technicznego budynku i zabudowań Muzeum Okręgowego w Sandomierzu:
- przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

a) stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą.

b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów.

c) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania.

d) metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników.

2. Przegląd instalacji elektrycznej:

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi (335 gniazd)

- sprawdzenie skuteczności i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego (45 szt.)

- sprawdzenie skuteczności wyłącznika głównego prądu (1 szt.)

- pomiar rezystencji izolacji obwodów elektrycznych (14szt. tablic rozdzielczych /146 obwodów)

3. Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic, drzwi przeciwpożarowych oraz hydrantów:

- przegląd techniczny i konserwacja gaśnic proszkowych w ilości 33 szt. (GP6X/Z/ABC – 30szt., GP4XABC – 1szt., GP1X/Z/ABC – 2szt.),

- przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych ( 3 szt. )

- przegląd techniczny, konserwacja hydrantów, badanie ciśnienia i wydajności wewnętrznej (5 szt. Ø 52) i zewnętrznych sieci hydrantowej (1 szt. Ø 52)

4. Przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych:

- dokonanie kontroli i oględzin przewodów kominowych i wentylacyjnych

- badanie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych

- badanie prawidłowości połączeń kominowych

- pomiar ciągu kominowego

Opis budynku i zabudowań:

Zamek Sandomierski:

1. Powierzchnia zabudowy – 1189,49m2

2. Powierzchnia całkowita – 5684,05m2

3. Powierzchnia użytkowa – 2324,18m2

4. Kubatura brutto – 25479,44m3

5. Ilość kondygnacji – 5

Mur kurtynowy:

1. Powierzchnia zabudowy – 116,64m2

2. Długość całkowita – 45,85m

3. Szerokość obiektu – 14,62m

Mur oporowy:

1. Powierzchnia zabudowy – 178,41m2

2. Długość całkowita – 123,46m

3. Szerokość obiektu – 1,9m

Baszta oktagonalna:

1. Powierzchnia zabudowy – 84,47m2

2. Powierzchnia całkowita – 133,98m2

3. Kubatura brutto – 726,81m3

Zakres przeglądu klimatyzatora obejmuje następujące czynności:
- czyszczenie obudowy z zewnątrz i wewnątrz,
- czyszczenie filtra zintegrowanego
- chemiczne odgrzybianie filtrów,
- chemiczne czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
- kontrola odprowadzenia skroplin,
- testy działania klimatyzatora

 

Inne warunki zamówienia:
- badania i pomiary wykonane podczas kontroli okresowej powinny być wykonane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- z przeprowadzonych badań Wykonawca powinien sporządzić protokół.

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające uprawnienia do wykonywania badań i kontroli wyżej wymienionych przeglądów.

Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną wraz z dokumentacją fotograficzną na płycie CD.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych o przeprowadzonych przeglądach.

 

Realizacja zamówienia –w terminie od 10-08-2017 r. do 31-08-2017 r..

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego..

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 24.07.2017 r. do godziny 12.00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przegląd techniczny i konserwację klimatyzatorów w budynku
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
- przegląd techniczny i konserwacja klimatyzatorów „Zibro P 332 ” w ilości 6 szt. w siedzibie zamawiającego.

Zakres przeglądu klimatyzatora obejmuje następujące czynności:
- czyszczenie obudowy z zewnątrz i wewnątrz,
- czyszczenie filtra zintegrowanego
- chemiczne odgrzybianie filtrów,
- chemiczne czyszczenie lameli parownika i skraplacza,
- kontrola odprowadzenia skroplin,
- testy działania klimatyzatora

 

Inne warunki zamówienia:
Wykonawca po zakończonym przeglądzie i konserwacji klimatyzatorów sporządzi protokoły z w/w czynności, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia w czasie dokonywanego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów, że określona ilość wymaga naprawy zgłasza powyższy fakt Zamawiającemu pisemnie określając rodzaj i zakres napraw.
Cena usługi zawiera również niezbędne materiały.

 

Realizacja zamówienia – do 31 maja 2017 roku.

 

Kryterium wyboru oferty:
Cena 100%

 

Forma płatności:
Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Forma składania ofert:
Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65),
Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 16.05.2017 r.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług związanych z bhp i przeciwpożarowych
w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu
(od 15.05.2017 r. do 15.05. 2018 r.)

 

Zamawiający

Muzeum Okręgowe w Sandomierz
Ul. Zamkowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864-11-06-630
Regon 291200740
Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia

1. Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej zakresie wynikającym w szczególności z:

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. 98.21.94 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U.09.178.1380 z późn. zm.),

   ponadto uwzględniającymi specyfikę muzeów, a zwłaszcza m.in.:

- ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z dnia 20 stycznia 1997 r. z późn. zm.)

- ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z dnia 19 września 2014 r., poz.1240 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz. U. z dnia 28 maja 2008 r. z późn. zm.).

2.Planowanie, ocenianie, doradzanie i występowanie z inicjatywą w zakresie BHP i p.poż.

3.Analizowanie i informowanie o stanie i zagrożeniach w zakresie BHP i p.poż.

4.Opracowywanie i uaktualnianie w ramach zawartej umowy dokumentacji wewnętrznej z zakresu BHP i p.poż.

5.Organizacja, nadzór i prowadzanie szkoleń w zakresie BHP i p.poż. w ramach zawartej umowy.

 

Wymagane kwalifikacje

1.Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu bhp zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 z późń. zm.) potwierdzone ważnym zaświadczeniem.

2.Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.05.215.1823 z późn. zm.) potwierdzone ważnym zaświadczeniem.

 

Termin realizacji
Od dnia 15.05.2017 do 15.05.2018

 

Forma płatności
Należność za wykonaną usługę obejmującą przedmiot zamówienia płatna będzie w systemie miesięcznym po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury.

 

Ocena ofert
Podstawowym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.
Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych (PLN) cenę netto + podatek VAT określoną w skali jednego miesiąca i za cały przedmiot zamówienia.
Załącznikami do oferty muszą być kserokopie posiadanych kwalifikacji, potwierdzające możliwość wykonania zadań z zakresu bhp i p.poż.
Dołączenie do oferty referencji (zwłaszcza potwierdzających wcześniejszą współpracę z muzeami) będzie dodatkowym atutem.

 

Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
faksem (15 832-22-65), listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz lub e-mailem na adres m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl
do dnia 10.05.2017 (liczy się data wpływu).
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
Telefonicznie 15 832 22 65, wew. 34. Osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).

 

Zamawiający zgadza się na przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Umowa do pobrania.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę żarówek LED i świetlówek
dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę żarówek LED i świetlówek.

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 15 832 2265

 

Przedmiot zamówienia:

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowych żarówek LED i świetlówek na potrzeby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w 2017 roku następujących źródeł światła:

 

Ilość zapotrzebowania na rok 2017:

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 360 12V 30000K - 50 szt.

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 1200 12V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 7 W GU5,3 - 100 12V 30000K - 20 szt.

Żarówka LED 8 W E-27 230V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 8 W E-14 230V 30000K łezka - 200 szt.

Żarówka LED 7 W GU10 - 1200 230V 30000K - 30 szt.

Żarówka LED 7 W GU10 - 380 230V 30000K - 30 szt.

Świetlówka liniowa LED 1200mm 230V 65000K - 16 szt.

Świetlówka liniowa LED 1500mm 230V 65000K - 10 szt.

 

Umowa zawarta z Wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych (załącznik nr 1) i faktycznie dostarczonego towaru, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienie.

 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:

a) był zgodny z obowiązującymi normami PN, atestami, świadectwem dopuszczenia do obrotu,

b) gwarancja 24 miesiące door-to-door (ze zbiorczą wymianą na miejscu),

c) minimalny czas świecenie żarówki LED dla podanych wartości początkowych – 40000 godz., 20000 cykli.

 

Termin realizacji zamówienia:

Po wyborze oferty tj. po 18.04.2017 r. sukcesywnie na podstawie składanych zamówień. Wielkość dostawy każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie lub wiadomością e-mail.

Dostawa do siedziby Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w godzinach jego pracy, tj. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać specyfikację techniczną oferowanych żarówek LED i świetlówek.

 

Forma płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury z dniem nie krótszym niż 14 dni.

 

Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca.

 

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65)

Listownie na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz

pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl nie później niż do dnia 18.04.2017 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Formularz ofertowy do pobrania.(Załącznik nr 1)

strona 1 > 2 > 3 > 4 > 5

 
 
17227372 Unikalnych wizyt