Polish Polish
Play
previous arrow
next arrow
Slider

VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji

Wielkość liter

VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów BiurokracjiW dniach 7-9 czerwca w Zamku Królewskim oraz w sandomierskim Ratuszu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona dziejom biurokracji. Zorganizowało ją Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Towarzystwem Nauki i Kultury „Libra”. Sympozjum odbyło się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

Referaty wygłosiło 64 uczestników, w tym 30 z zagranicy. Oprócz referatów plenarnych, sekcje konferencji dotyczyły biurokracji monarchii i republiki oraz biurokracji komunistycznej. Osobnym problemem rozpatrywanym na konferencji były związki biurokracji i kancelarii oraz biurokracji i archiwistyki. Wykład inauguracyjny pt. „Dokumenty, archiwa i pamięć” wygłosił kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS prof. dr hab. Krzysztof Skupieński. W ramach sekcji poświęconej biurokracji i kancelarii referat na temat dokumentacji generowanej przez współczesne muzeum wygłosił kierownik Działu Historycznego Muzeum Okręgowego dr hab. Tomisław Giergiel.

Referenci reprezentowali ośrodki akademickie Lublina, Warszawy, Krakowa, Kielc, Torunia, Łodzi, Siedlec, Częstochowy i Bydgoszczy, a także Moskwy, Sankt Petersburga, Charkowa, Jarosławia (Rosja), Symferopola, Orenburga, Briańska, Jekaterinburga i Riazania. Cele naukowe konferencji zostały wypełnione, zwłaszcza prezentacja i wymiana wyników badań na temat biurokracji cesarstwa rosyjskiego, której elementem była administracja guberni na ziemiach polskich w okresie zaborów. Uczestnicy konferencji poznali również walory zabytkowe i przyrodnicze Sandomierza.

  

NCK

Muzeum w sieci

PomnikHistorii

Muzealny Uniwersytet Dziecięcy

organizatorzy

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

10 patriotyzm

7 MKiDN

9 nocleg

Godziny otwarcia Muzeum:

Poza sezonem turystycznym
(01.10.2019 r. - 14.04.2020 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00
 
W sezonie turystycznym 
(14.04.2020 r. - 30.09.2020 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 18.00

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3)): 40zł
Bilet "3w1" normalny: 33zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 23zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.

• Zobacz pełny cennik

 

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:3654543

Obecnie na stronie 212 gości