Polish Polish

instagram blue|     Znajdź nas na: youtube blue

previous arrow
next arrow
Slider

Dział Literatury

Wielkość liter

Iwaszkiewicz1Dział gromadzi archiwalia i pamiątki po pisarzach, artystach i działaczach kulturalnych związanych z Sandomierszczyzną w przeszłości i współcześnie oraz archiwalia polskich pisarzy emigracyjnych. W zbiorach znajdują się m.in. archiwalia po Jarosławie Iwaszkiewiczu, Stanisławie Młodożeńcu, Romanie Kosele, Aleksandrze Patkowskim, Wincentym Burku, Julianie Kawalcu, Adamie Bieniu, Stanisławie Balińskim, Ludmile Marjańskiej i innych. Dział pełni funkcje jedynej na naszym terenie placówki zajmującej się zabezpieczaniem tego typu zabytków.

Gromadzone są również zbiory o charakterze artystycznym, spełniające funkcję dopełniającą, (meble, zdjęcia, obrazy, przedmioty osobiste). Wśród Zabytków artystycznych na uwagę zasługuje portret Stanisława Konarskiego z XVIII w. oraz teka ze 120 - toma rysunkami dawnego Sandomierza i okolic autorstwa Zbigniewa Karpińskiego. W ramach działalności kulturalno - edukacyjnej dział organizuje spotkania w następujących cyklach: „Sandomierskie spotkania z literaturą", „Arcydzieła literatury polskiej", „Pisarze na rzecz kultury", „Rozmowy na Starówce". Gośćmi spotkań byli m.in. Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek, ks. Jan Twardowski, Adam Zagajewski, Wiesław Myśliwski oraz wielu innych znakomitych pisarzy i poetów.

Dział pełni funkcję sekretarza Bonum Publicum – ogólnopolskiej Nagrody Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego, przyznawanej od 1998 r. za indywidualne bądź zespołowe osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnego środowiska, prowadzi także we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej, Muzeum Diecezjalnym i Duszpasterstwem Akademickim Ojców Dominikanów Klub Dyskusyjny Universum. Od 1986 roku sprawuje opiekę nad tzw. „górką literacką”, mieszkaniem dla pisarzy chcących pobyć w Sandomierzu. Gościliśmy już ponad 400 osób, a wśród nich wielu wybitnych autorów. Kontakt dla chętnych: Anna Boroń, tel. 15 644 57 57 w. 35.

 

Wykaz podmiotowy zasobu archiwalnego Działu Literatury

Oddział Literatury sandomierskiego Muzeum powstał w 1980 roku, posiadając swą siedzibę w budynku przy ul. Katedralnej 5, w którym po wojnie zamieszkiwał Jarosław Iwaszkiewicz. Program kolekcjonerski Oddziału zakładał – początkowo - gromadzenie archiwaliów i przedmiotów łączących się z Patronem oraz pisarzami związanymi z Sandomierszczyzną. Pierwszymi nabytkami były więc m.in. rękopisy Jarosława Iwaszkiewicza przywiezione z redakcji „Twórczości” (miesięcznika redagowanego przez pisarza) oraz dary jego Rodziny. Z czasem zbiory zaczęto uzupełniać materiałami związanymi z twórczością i życiem działaczy kulturalnych oraz oświatowych miasta i regionu, a także innymi dokumentami życia publicznego. Wiązało się to w znacznej mierze z powołaniem w 1985 roku tzw. „Górki literackiej” - mieszkania dla twórców, które w swej idei nawiązywało do licznych pobytów w Sandomierzu Jarosława Iwaszkiewicza. Odwiedzana przez dziesiątki osób „Górka” odegrała niezwykle istotną rolę nie tylko w działalności Muzeum i ofercie kierowanej do naszych odbiorców (przykładem wiele spotkań otwartych m.in. ze współczesnymi pisarzami), ale wpłynęła również istotnie na rozbudowę zbiorów posiadanych przez Dział Literatury.

Wykaz obejmuje ważniejsze zespoły w ujęciu ogólnym:

 

image001

Bażant Zofia (1917-2010)

Artykuły i opracowania historyczne Listy

 

 

 

 

 

 

 


image002Bień Adam (1899-1998)
 
Obszerne archiwum zawierające: 
Tom wspomnień Bóg wysoko, dom daleko; Bóg wyżej, dom dalej 
Publicystykę historyczną, artykuły, opracowania 
Przekłady z literatury rosyjskiej 
Listy prywatne oraz brudnopisy listów oficjalnych
Zdjęcia, również autorstwa A. Bienia
  

image003Bieńkowski Zbigniew (1913-1994)

Szkice i felietony pisane w Sandomierzu
Przekłady z poezji francuskiej i chorwackiej
Szkice o poezji
Szkice literackie Przyszłość przeszłości
Recenzje poetyckie

 

 


Borowy Wacław (1890-1950)

Listy do Al. Patkowskiego


Bułhak Jan (1876-1950)

Zdjęcia zburzonej Warszawy


image004Burek Wincenty (1905-1988)

Proza z tomu Odmienione drogi
Listy do Wandy i Piotra Pawlaków, Józefa Nowaka, Marii Sochy, Czesława Latawca

 

 

 

 


image004Burkówna Marta (1940)

Listy do Zofii Bażant

 

 

 

 

 

 

 


image004Dąbrowska Maria (1889-1965)

Listy do Jana Szczawieja

 

 

 

 

 

 

 


Gisges Jan MariaGisges Jan Maria (1914-1983)

Scenariusz Pusta noc (fragm.)
Zdjęcia pisarza

 

 

 

 


Gnatowski Władysław

Pamiętnik wojny europejskiej. Opatów 1914
Zdjęcia pisarza


Gombrowicz WitoldGombrowicz Witold (1904-1969)

Rękopis książki Rozmowy z Witoldem Gombrowiczem (fragm.)
Listy Gombrowicza do Kazimierza Głaza
Zdjęcia Gombrowiczów w Vance

 

 

 

 


Grześczak MarianGrześczak Marian (1934-2010)

Słuchowiska radiowe
Tomik poetycki Wyjście z pozorów
Kamienna korona.
Zapiśnik sandomierski
Szkice literackie

 

 

 

 

 


Hartwig JuliaHartwig Julia (1921)

Wiersze
Artykuły

 

 

 

 

 

 


Herbert Zbigniew (1924-1998)

Wiersze


Hordyński JerzyHordyński Jerzy (1919-1998)

Wiersze

 

 

 

 

 

 

 


Iwaszkiewicz JarosławIwaszkiewicz Jarosław (1894-1980)

Archiwalia literackie: Petersburg, Rozmowy o książkach, Lato w Nohant, Jeszcze jedna podróż, Oglądy, Maskarada, (fragmenty)
Editoriale dla „Twórczości”
Listy do: Wincentego Burka, córki, lokalnych władz i sandomierzan
Zdjęcia : cykle foto. Henryka Hermanowicza, Zbigniewa Puławskiego

 

 

 

 

 


Jachimowicz Marian (1906-1999)

Listy do Zofii Bażant


Kamieńska Anna (1920-1986)

Listy do Zofii Bażant, Heleny Zaworskiej, Haliny Sławińskiej


Kawalec JulianKawalec Julian (1916-2014)

Obszerne archiwum literackie m.in.: Tańczący jastrząb, Przepłyniesz rzekę, W gąszczu bram, Ścieżki wśród ulic, Ludwika córka Ładugi, Szukam domu, Szara aureola, Wezwanie, Wielki festyn, Oset, Ukraść brata, Pierwszy białoręki (obszerne fragmenty)
Wiersze
Zdjęcia
Dokumenty osobiste
Listy


Kłosowski Józef NikodemKłosowski Józef Nikodem (1904-1959)

Listy do Jana Szczawieja

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuraś FerdynandKoseła Roman (1894-1942)

Zespół obejmuje bardzo liczne pozycje literackie w prozie, wiersze, publicystykę , opracowania historyczne
Korespondencja R. Koseły do i od różnych osób
Dokumenty osobiste i urzędowe
Zdjęcia

 

 

 

 

 

 


Kuraś FerdynandKuraś Ferdynand (1871-1929)

Duży zespół różnorodnych archiwaliów:
Pamiętnik Przez ciernie żywota (cz I i II)
Wiersze
Dokumenty osobiste, w tym dotyczące daru narodowego z 1912 r.
Listy do F. Kurasia
Zdjęcia

 

 

 

 


Latawiec CzesławLatawiec Czesław (1902-1986)

Dokumenty
Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 


Leonowicz Cyprian (1823-1865)

Towiany- ogród litewski


Lipowski WojciechLipowski Wojciech (1901-1993)

Tom wspomnień Lekarz
Opowiadania
Przyczynek do historii gimnazjum Sand. 1915-1939
Publicystyka społeczna
Listy
Zdjęcia

 

 

 

 


Łukasiewicz Henryk (1897 - ?)

Z dziejów Zawichosta


Madej AntoniMadej Antoni (1899-1989)

Listy do Jana Szczawieja

 

 

 

 

 

 

 


Marjańska LudmiłaMarjańska Ludmiła (1923-2005)

Zespół archiwaliów obejmuje:
Powieści: Stopa trzeciej Gracji, Zakochany zuch
Wiersze z tomu Blizna
Listy ( w tym obszerny zespół listów od pisarzy np. W. Szymborskiej)
Przekłady poetyckie Emily Dickinson

 

 


Mazurkiewicz Jan PawełMazurkiewicz Jan Paweł (1886-1978)

Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 


Mecugof Leon (1897 -?)

Listy z Murnau do Marii Michalskiej


Michalski JerzyMichalski Jerzy (1941-2003)

Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michalski Wacław (1905-1944

Listy do Marii Michalskiej z Auschwitz


Miller Jan Nepomucen (1890-1977)

Listy do Jana Szczawieja


Młodożeniec StanisławMłodożeniec Stanisław (1895-1959)

Obszerne archiwum zawierające:
Poezję i prozę (W dolinie małej wody), dramat
Publicystykę, wspomnienia
Dokumenty
Zdjęcia

 

 

 

 

 

 


Mońkowska Zofia

Moje wspomnienia


Ożóg Jan BolesławOżóg Jan Bolesław (1913-1991)

Listy do Jana Szczawieja

 

 

 

 

 

 

 


Patkowska ZofiaPatkowska Zofia (1899-1969)

Materiały do życiorysu Aleksandra Patkowskiego

 

 

 

 

 

 

 


Patkowski AleksanderPatkowski Aleksander (1890-1942)

Zespół obejmuje bardzo liczne pozycje archiwalne, powstałe głównie do 1923 roku, obejmujące próby literackie: wiersze, dramaty, tłumaczenia; publicystykę, eseistykę, prace historyczno-literackie
Listy Al. Patkowskiego do: Haliny Przyłęckiej, Zofii Barabasz-Patkowskiej, rodziny, znajomych
Listy do Aleksandra Patkowskiego
Listy Stefana Przyłęckiego do Haliny Patkowskiej- Przyłęckiej
Listy rodzinne Patkowskich, Przyłęckich, Targowskich, Grodzkich
Dokumenty urzędowe i prywatne Al. Patkowskiego oraz rodziny
Dokumenty działalności pedagogicznej Al. Patkowskiego
Dokumenty życia społecznego (afisze, zaproszenia, programy)
Dzienniki i notatki Al. Patkowskiego
Zdjęcia osobiste Al. Patkowskiego i osób z kręgu rodzinnego oraz przyjacielskiego

 


Pawlakowa WandaPawlakowa Wanda (1906-1996)

Dokumenty
Listy
Zdjęcia

 

 

 

 

 

 


Pawłowski Kalikst (1790-1864)

Powieść Teodora czyli kochająca pokutnica


Piechal MarianPiechal Marian (1905-1989)

Listy do Jana Szczawieja

 

 

 

 

 

 

 


Pieszczachowicz JanPieszczachowicz Jan (1940)

Listy do Zofii Bażant

 

 

 

 


Piętak StanisławPiętak Stanisław (1909-1964)

Listy do Marii Iwaszkiewicz, Stanisława Stanisza,
Nieliczne dokumenty

 

 

 

 

 

 


Pocek Jan (1917-1971)

Wiersze


Puget JacekPuget Jacek (1904-1977)

Listy do Marii Sochy
Mowy pogrzebowe

 

 

 

 

 

 


Rodowska KrystynaRodowska Krystyna (1937)

Wiersze

 

 

 

 


Rustecki WiesławRustecki Wiesław (1929-2008)

Wiersze

 

 

 

 


Socha MariaSocha Maria (1925)

Obszerne archiwum zawierające:
Dzienniki i notatki
Szkicowniki
Listy do Jacka Pugeta
Dokumenty
Zdjęcia

 

 

 

 


Stachura EdwardStachura Edward (1937-1979)

Listy do Zofii Bażant

 

 

 

 

 


Szczawiej JanSzczawiej Jan (1906-1983)

Archiwalia literackie; wiersze, powieści Ciosy, Smuga cienia i światła (fragmenty)
Archiwalia literackie wielu autorów z teki redakcyjnej „Warszawy”
Listy pisarzy do Jana Szczawieja, jako redaktora dwutygodnika „Warszawa”
Zdjęcia pisarzy

 

 

 

 

 


Szymańska AdrianaSzymańska Adriana (1943)

Wiersze
Proza dla dzieci i młodzieży:
Bitwa o księżyc, Taja z Jaśminowe, Najpiękniejszy psi uśmiech i inne zwierzenia, Galopek
Powieść Zimne ognie

 

 


Szylko EdwardSzylko Edward (1900-1957)

Obszerny fragment archiwum, obejmujący:
Opracowania etnograficzne, etnomuzykologiczne, historyczne, pedagogiczne
Korespondencja E. Szylki od i do różnych osób
Dokumenty osobiste i zawodowe
Zdjęcia

 

 

 

 

 


Targowska – Bujakowa Regina (1881-1967)

Wspomnienia


Targowski JerzyTargowski Jerzy (1923-2003)

Pamiętnik ułańskiego konia
Wspomnienia Ankieta ostatniego szwoleżera

 

 

 

 

 

 

 

 


Targowski JózefTargowski Józef (1883-1952)

Wspomnienia

 

 

 

 

 

 

 


Targowski KazimierzTargowski Kazimierz (1912-2007)

Archiwum rodziny osiadłej w Sandomierzu z końcem XVIII wieku

 

 

 

 

 

 


Twardowski Jan ks.Twardowski Jan ks. (1915-2006)

Wiersze

 

 

 

 

 

 


Twardzik Czesław (1914-1979)

Listy do Jana Szczawieja


Wiącek WojciechWiącek Wojciech (1869-1944)

Papiery osobiste, dokumenty urzędowe
Publicystyka
Korespondencja
Zdjęcia

 

 

 

 

 


Wiktor JanWiktor Jan (1890-1967)

Listy do Jana Szczawieja

 

 

 

 

 

 

 

 


Wolff JerzyWolff Jerzy (1902-1985)

Listy do Heleny Kuszell
Eseje o sztuce

 

 

 

 

 

 


Zawodziński Karol (1890-1949)

Listy do Aleksandra Patkowskiego


Zych Maciej (1946-1992)

Listy do Zofii Bażant


1 przycisk 100latniepodleglosci

5 Bonum Publicum

9 nocleg

2 przycisk swietokrzyskietomy

6 Pamiętnik Sandomierski

10 patriotyzm

3 BIP muzeum

7 MKiDN

11 pomnikhistorii

4 tripadvisor

8 kultura dostępna

12 wystawy

Godziny otwarcia Muzeum:

Poza sezonem turystycznym
(01.10.2018 r. - 19.04.2019 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Piątek | 9.00 - 16.00
Sobota - Niedziela | 10.00 - 16.00
 
W sezonie turystycznym 
(20.04.2019 r. - 30.09.2019 r.)
Poniedziałek | 13.00 - 15.00 oprócz pierwszego w m-cu. Wstęp wolny na wystawy stałe.
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 18.00

Cennik biletów:

Bilet normalny (dorośli): 15zł
Bilet ulgowy (uczniowie, itp): 10zł
Bilet grupowy normalny z przew. MOS: 10zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MOS: 8zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3)): 40zł
Bilet "3w1" normalny: 30zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 20zł Muzeum Okręgowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.

• Zobacz pełny cennik

 

© 2018 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:Łącznie ilość odwiedzin:39050