Polish Polish
slajd1.jpeg

MUZEUM ZAMKOWE
W SANDOMIERZU

slajd1.jpeg
slidersejm.jpg
slidersejm.jpg
3x1.jpg
3x1.jpg
szachy slider.jpg
szachy slider.jpg
Slide Two
Slide Two
PlayPause
previous arrow
next arrow

Obiekt tygodnia:

Waza nadsańska z cmentarzyska Koprzywnica Łysa Góra stan. 22

 Waza nadsańska z cmentarzyska Koprzywnica Łysa Góra Nr inw.: MS-1447/a

Chronologia: szeroka przypadająca na późną epokę brązu (HaC-HaD1) od VIII do VI/V wieku p.n.e.

Przynależność kulturowa: tarnobrzeska kultura łużycka

Wymiary: średnica wylewu 18, brzuśca 22, dna 8 i wysokość 24 cm

Surowiec: glina

Prezentowane naczynie pochodziło z grobu 19 z cmentarzyska w Koprzywnicy Łysej Górze. Nekropola ta należała do tzw. tarnobrzeskiej kultury łużyckiej (grupy kulturowej, która rozwijała się w widłach Wisły i Sanu od XIII do IV/III wieku p.n.e). Stanowisko to zostało odkryte w 1982 roku przez zespół z muzeum w Sandomierzu oraz Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu pod wodzą Marka Florka. Jak do tej pory odkryto tam 28 bardzo silnie zniszczonych ciałopalnych pochówków, które można datować na późną epokę brązu oraz początki wczesnej epoki żelaza (od około VIII do VI/V wieku p.n.e). Jak się przypuszcza odkryte do tej pory groby stanowią zaledwie niewielki wycinek znacznie większego założenia, gdyż jedną z charakterystycznych cech wspomnianej kultury były wielkie liczące po kilkaset grobów nekropole, na których spalone szczątki składano do urn.

Więcej…

Wystawa „Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792”

Wielkość liter

Wystawa „Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792”Wystawa zorganizowana z okazji dwusetnej rocznicy zakończenia Sejmu Wielkiego, przybliżająca ten ważny okres w dziejach historycznej ziemi sandomierskiej.

4 kwietnia, w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu odbył się wernisaż wystawy „Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792”.

Głównym założeniem ekspozycji jest przedstawienie sylwetek posłów i senatorów województwa sandomierskiego, ukazanie ich roli i dokonań we współtworzeniu nowoczesnego ustawodawstwa. Jednym z celów wystawy jest również pogłębienie refleksji nad znaczeniem suwerenności bytu państwowego oraz popularyzacja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego przez pryzmat spuścizny Sejmu Czteroletniego, którego najważniejszym owocem była majowa Konstytucja.

Na wernisażu gościliśmy m.in. dr. Jarosława Sellina Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, Andrzeja Bętkowskiego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dr. hab. Piotra Wawrzyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Marka Kwitka posła na sejm RP, dr. Zbigniewa Koniusza Wojewodę Świętokrzyskiego, Marka Jońcę Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzatę Rudnicką dyrektor departamentu Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Marcina Marca burmistrza Sandomierza, Janusza Stasiaka wiceburmistrza Sandomierza, Wojciecha Czerwca przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza.

 „Województwo świętokrzyskie, które jest współorganizatorem naszej instytucji jest właśnie głównym spadkobiercą tej historycznej Sandomierszczyzny, która obejmowała, przeszło 80% dzisiejszego województwa świętokrzyskiego, ale również różne tereny, które obecnie znajdują się w województwach ościennych takich jak łódzkie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie czy małopolskie. Ta dzisiejsza wystawa skupiająca się na epoce Sejmu Wielkiego na reprezentacji szlachty z tego terenu - terenu historycznej Sandomierszczyzny, ma również za zadanie przypominać mieszkańcom Sandomierza, mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, Polakom jak i również obcokrajowcom o historii województwa sandomierskiego.” - powiedział dr Mikołaj Getka-Kenig dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu.

„W 2021 r. obchodziliśmy 230-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, najważniejszej spuścizny Sejmu Czteroletniego, zaś w roku bieżącym - 29 maja - przypadnie okrągła, 200. rocznica zakończenia obrad, które stały się jednym z filarów polskiej świadomości narodowej. (…) Te zbiegające się jubileusze dla Muzeum Zamkowego w Sandomierzu są sposobnością do świętowania najważniejszych wydarzeń w historii politycznej RP” – powiedział wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

 „To jest istotny moment w historii tego Muzeum, z jednej strony mamy 230 rocznicę zamknięcia obrad Sejmu Wielkiego i przypomnienie tych postaci, które odgrywały wiodącą rolę w decyzjach podejmowanych w tym czasie, a wywodzących się właśnie z ziemi sandomierskiej. To jest również szczególny moment na tego rodzaju wystawę (…) to dzieło Sejmu Wielkiego i cała sytuacja, która wówczas się rozegrała szczególnie w 1791-1792 to jest też nauka dla nas na dzień dzisiejszy, pokazuje, że z jednej strony trzeba też być zdolnym do śmiałych decyzji, odważnych decyzji i nie można ulegać przemocy (..)” - przekazał wiceminister Spraw Zagranicznych, Piotr Wawrzyk.

„Przypominamy, jesteśmy dumni z historii naszych przodków, z naszego księstwa potem województwa sandomierskiego. Nasi posłowie senatorowie odegrali naprawdę bardzo ważną rolę w tym województwie, nie do przecenienia jest rola marszałka Stanisława Małachowskiego. On w pewnym stopniu wprowadzał pewną stabilizację w tych sporach sejmowych. (…)  - mówił poseł Marek Kwitek.

„W imieniu organizatorów wystawy pragnę serdecznie podziękować wielu osobom za ich wkład w powstanie tej ekspozycji jesteśmy bardzo wdzięczni za wypożyczenie nam swoich cennych zbiorów, które uświetniły naszą wystawę. Wielu pracowników muzeów, archiwów oraz osób prywatnych okazało nam wielką pomoc i życzliwość.(…) Wszystkim w tym miejscu serdecznie dziękujemy, praca z państwem przy organizacji tej wystawy to dla nas zaszczyt i przyjemność ” - podziękowała Karolina Gara, asystent kuratora wystawy.

Wystawa została objęta patronatem honorowym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Partnerzy wystawy:

Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Diecezja Sandomierska, Diecezja Kielecka, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Parafia św. Antoniego w Stopnicy Kątach-Starych, Parafia p.w. św. Tekli w Krzyżanowicach, Biblioteka Naukowe PAU i PAN, Pan Michał Jasieński, Pan Michał Popiel.

Wirtualny spacer po wystawie OD PIASKU DO SZKŁA

7 MKiDN

10 patriotyzm

4 tripadvisor

Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych

5 Bonum Publicum

5 Bonum Publicum

6 Pamiętnik Sandomierski

Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie turystycznym 
(01.04.2022 r. – 30.09.2022 r.)
Wtorek - Niedziela | 11.00 - 18.00
 
Poza sezonem turystycznym
(04.01.2022 r. - 31.03.2022 r.;
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.)
Wtorek - Niedziela | 10.00 - 17.00

bip muz

Cennik biletów:

Bilet normalny: 20 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet grupowy normalny z przew. MZS: 15 zł
Bilet grupowy ulgowy z przew. MZS: 10 zł
Bilet rodzinny (maks. 5 osób (2+3): 55 zł
Bilet "3w1" normalny: 42 zł Muzeum Zamkowe, Brama Opatowska, Trasa Podziemna.
Bilet "3w1" ulgowy: 30 zł.

dostepnosc

© 2022 Muzeum Zamkowe w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łącznie ilość odwiedzin:8752989

Obecnie na stronie: 234 gości